Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί όριο αποδοχών στους ποδοσφαιριστές24 Ιανουαρίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 11:16 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 11:39 μμ


Το ανώτατο όριο στους μισθούς των ποδοσφαιριστών και το όριο στα ποσά που καταβάλλονται για τις προμήθειες των μεταγραφών, είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή τράπεζα εργασίας μεταξύ FIFA και UEFA, σύμφωνα με τη Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η κλήση περιέχεται στην έκθεση «Η καλή κυβέρνηση του ποδοσφαίρου», που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την ολομέλεια, μαζί με τη δεύτερη έκθεση, στην οποία οι βουλευτές ζητούν τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης για όλα τα αθλήματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα δύο κείμενα υπογραμμίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μετά από όλα τα σκάνδαλα που έπληξαν το άθλημα τα τελευταία χρόνια, όμως ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να υφίσταται μια σειρά από προβλήματα, που αφορούν τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη χρήση των πόρων, τα μέτρα για την εξουδετέρωση της διαφθοράς, καθώς και τους δεσμούς με την πολιτική και τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα.