Ερχεται e-αξιολόγηση στο Δημόσιο με 7 «κλικ»

Την ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα αξιολογηθούν και θα αξιολογήσουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Νέα Σελίδα»30 Απριλίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 9:30 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 9:42 πμ


Νέα δεδομένα στη λειτουργία του Δημοσίου φέρνει το σύστημα για την αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 5 Μαΐου. Το νομοσχέδιο, που φέρει την υπογραφή της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγας Γεροβασίλη, αποτελεί τομή για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς για πρώτη φορά διασφαλίζεται η αξιοκρατία, αφού κλείνει ο κύκλος της χρόνιας παθογένειας που σχετίζεται με το πελατειακό και κομματικό κράτος.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ

Ηδη από την περασμένη εβδομάδα η ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί νόμο του κράτους. Και η μεγάλη καινοτομία συνίσταται όχι μόνο στο ότι παύει οριστικά ο διορισμός των γενικών διευθυντών από τον εκάστοτε υπουργό, αλλά το βασικότερο είναι ότι οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων θα είναι αξιολογημένοι υπηρεσιακοί και όχι διορισμένοι -αποτυχόντες σε πολλές περιπτώσεις- πολιτευτές ή προσωπικά «ρουσφέτια» των υπουργών.

Με τροπολογία Γεροβασίλη προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των υπουργείων, των εποπτευομένων φορέων αλλά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αξιολογούνται από φέτος για τις περσινές επιδόσεις τους με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή θα έχει επτά σελίδες και ο χρήστης της θα μετακινείται από τη μία στην άλλη, αφού συμπληρώσει την προηγούμενη, κάνοντας μόνο ένα «κλικ». Αρα η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται αντιστοίχως με επτά βήματα.

Ειδικότερα:

  • Στην 1η σελίδα ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο κ.λπ.) του αξιολογούμενου και του αξιολογητή.
  • Στη 2η σελίδα συμπληρώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολείται ο αξιολογούμενος και άλλα σχετικά στοιχεία.
  • Στην 3η σελίδα γράφει τους τίτλους σπουδών και το έργο που επιτελεί ο αξιολογούμενος.
  • Στην 4η σελίδα μπαίνει η βαθμολογία με βάση τα κριτήρια της αξιολόγησης.
  • Η 5η σελίδα αφορά σε ειδικές αιτιολογίες.
  • Η 6η σελίδα σχετίζεται με τα αποτελέσματα της συνέντευξης.
  • Η 7η σελίδα αφορά στη βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης.

Τι προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος

Αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, η κυρία Γεροβασίλη εξέδωσε εφαρμοστική εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να «τρέξει» η αξιολόγηση στο Δημόσιο. Ορόσημο είναι η Παρασκευή 4 Μαΐου, κατά την οποία τα αρμόδια διοικητικά στελέχη θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για το 2017. Στο πλαίσιο αυτό, για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των υπηρεσιών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα συγκεντρώσουν και θα καταγράψουν τα στοιχεία που θα κληθούν να εισάγουν κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά το πρώτο στάδιο της ενημέρωσης και συμπλήρωσης, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων έως τις 4 Μαΐου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονικό αρχείο κατά τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αξιολόγηση.

Για την ακριβή, βέβαια, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και για περαιτέρω οδηγίες θα εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιος το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει, πάντως, να τονιστεί η υποχρέωση των υπηρεσιών για συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ειδικότερα στο πλαίσιο που η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού θα αποτελεί δείκτη για τη λειτουργικότητα του ανωτέρω Μητρώου.

Περαιτέρω, για την υποβοήθηση του έργου τους, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού μπορούν να μεταβούν στην εφαρμογή της απογραφής, στη «Διαχείριση Υπαλλήλων», να επιλέξουν «Εξαγωγή σε excel» και να εξάγουν σε πίνακα όλο το προσωπικό τους. Στη συνέχεια, από αυτό το αρχείο θα μπορούν να απομονώσουν τους ΑΦΜ των υπαλλήλων που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης, κατά τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 (του νόμου, δηλαδή, για την αξιολόγηση), όπως ισχύει, έτσι ώστε να προσδιορίσουν και να συσχετίσουν αξιολογητές και αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017.

Τα κλειδιά της διαδικασίας

Απαντώντας στις διάφορες κριτικές που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την αξιολόγηση, οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι δεν παράγονται αποτελέσματα ως προς την επιλογή προϊσταμένων κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, καθώς τα αποτελέσματα αυτά δεν προσμετρώνται ως κριτήριο κατά τη συνολική μοριοδότηση. Με άλλα λόγια, έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνει από προϊσταμένους οι οποίοι τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με ανάθεση. Αλλωστε, η νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (σε συνεργασία με τον ΑΣΕΠ) είναι ήδη σε εξέλιξη.

Η διάγνωση των κριτηρίων της «αφοσίωσης», της «επίδειξης ενδιαφέροντος», της «πρωτοβουλίας» και των «καινοτομιών» γίνεται με επιστημονικά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά είναι η συμβουλευτική συνέντευξη και οι ολομέλειες. Παράλληλα, η όλη διαδικασία αλλά και οι εργαζόμενοι θωρακίζονται με βάση τα περιγράμματα θέσεων και τη λειτουργία των ολομελειών. Η δε σύνδεση αξιολόγησης – μισθολογίου έχει τη θετική διάσταση της.

Παράλληλα, προβλέπεται μια αυστηρά δομημένη διαδικασία, η οποία θέτει ως προϋποθέσεις την κλιμάκωση των προληπτικών ενεργειών της διοίκησης προς όφελος των υπαλλήλων αλλά και την ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων για την προστασία τους. Μάλιστα, προτείνεται η -υποχρεωτική για τη διοίκηση- επιμόρφωση των υπαλλήλων που θα εμφανίσουν χαμηλές επιδόσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε πλήρη διαφοροποίηση από την πολιτική των προσχηματικών «αξιολογήσεων», που δεν είχαν άλλο στόχο παρά τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις. Επίσης, από πλευράς υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κρίνεται δίκαιο το αίτημα για ενεργό συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως και στην Επιτροπή Ακροάσεων, ενώ θα επανεξεταστεί και ο «συντελεστής διόρθωσης». Η σύνδεση αξιολόγησης – κινητικότητας υφίσταται, αλλά η κινητικότητα έχει αποκλειστικά εθελοντικό χαρακτήρα. Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται (στην πλήρη εφαρμογή του νόμου) για την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου (για μετάταξη ή απόσπαση) και γι’ αυτό παρέχονται από το νέο σύστημα όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες και εργαλεία. Το ψηφιακό οργανόγραμμα είναι εργαλείο προστασίας, διαφάνειας και ανάδειξης του έργου τους.

Διμέτωπη σύγκρουση

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τη διαδικασία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, βρίσκεται σε διμέτωπη σύγκρουση από τη μια μεριά με την αξιωματική αντιπολίτευση κι από την άλλη με την ΑΔΕΔΥ. Με σχόλιό της στο twitter, η κυρία Γεροβασίλη, αναφερόμενη στην πρόσφατη ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για ακομμάτιστη δημόσια διοίκηση. Προφανώς δεν θέλει να θυμάται ότι ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τοποθέτησε σε μια νύχτα με ανάθεση και χωρίς κρίσεις τους “δικούς” του προϊσταμένους σε όλο το Δημόσιο. Κατά τον κ. Μητσοτάκη, η επιλογή των “αρίστων” δεν προκύπτει μέσα από αντικειμενικές διαδικασίες. Αρκεί ο διάλογος κάποιου με τον εαυτό του».

Οσον αφορά στις αιτιάσεις μερίδας της ΑΔΕΔΥ, με βάση τις οποίες το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διέπεται από «νεοφιλελεύθερη προσέγγιση», αρμόδιοι κυβερνητικοί κύκλοι ανταπαντούν με το σύνολο της πολιτικής της κυβέρνησης για τη δημόσια διοίκηση. Οι ίδιες πηγές τονίζουν συγκεκριμένα ότι με τους νέους οργανισμούς στο Δημόσιο επετράπη η λελογισμένη δημιουργία οργανικών μονάδων για την κάλυψη πραγματικών κοινωνικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα περιορισμένο δημοσιονομικό περιβάλλον.

Εξάλλου, με τους νόμους για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων (την περασμένη εβδομάδα δόθηκε το «πράσινο φως» για τον δεύτερο κύκλο μετατάξεων – αποσπάσεων) και το «ξεπάγωμα» των ωριμάνσεων, η κυβέρνηση έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγή περί αντισυνταγματικότητας

Δεν έκανε δεκτή το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ενάντια στην τροπολογία Γεροβασίλη για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Ειδικότερα, το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα υπαλλήλου του ΤΕΙ Ηπείρου, ο οποίος ζήτησε να κριθεί αντισυνταγματική η τροπολογία της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγας Γεροβασίλη, με την οποία αποκλείονται από τις κρίσεις προϊσταμένων όσοι δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία αυτή, το ΤΕΙ Ηπείρου είχε απορρίψει την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υπαλλήλου για θέση διευθυντή. Ο τελευταίος προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων προκειμένου να ακυρωθεί το πρακτικό του ΤΕΙ. Το δικαστήριο έδωσε προσωρινή διαταγή στο ΤΕΙ να κάνει δεκτή την αίτηση του υπαλλήλου έως ότου κριθεί η κύρια αίτηση που είχε υποβάλει η ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης. Η προσωρινή αυτή διαταγή εστάλη από την ΑΔΕΔΥ στις κατά τόπους Ομοσπονδίες για μαζικές προσφυγές των μελών τους με ανάλογες περιπτώσεις.

Στην προσφυγή του στο ΣτΕ, ο υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε σε «κηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ (λευκή) απεργία» και ζητούσε από το ανώτατο δικαστήριο, ενόψει της δίκης στο Διοικητικό Εφετείο, να αναχθεί σε πρότυπη δίκη, αιτούμενος η τροπολογία να κριθεί αντισυνταγματική. Σημειωτέον ότι με την πρότυπη δίκη εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, που αφορούν σε ευρύτερο αριθμό προσώπων, ενώ προδικάζεται η έκβαση όλων των δικών στις οποίες εξετάζεται το ίδιο θέμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με την υπ’ αριθμ. 6/2018 πράξη του έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για πρότυπη δίκη και απέρριψε το αίτημα για συζήτηση στην Ολομέλεια.

Στόχος η έξοδος από την εποπτεία με όρθιους τους δημοσίους υπαλλήλους

Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνουν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ένα «δημοκρατικό σύστημα αξιολόγησης» στο Δημόσιο, το οποίο θα είναι «κτήμα των εργαζομένων και θα αποτελέσει ισχυρό ανάχωμα στον κοινωνικό αυτοματισμό που επιδιώκουν κάποιοι στη διαδικασία ανάδειξης της ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης».
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ένα πλέγμα αναδιαμόρφωσης του ίδιου του αξιακού πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, η οποία καλείται να λειτουργήσει σε ένα σχεδόν ασφυκτικό -από άποψη πόρων- περιβάλλον».

«Ο στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης», όπως αναφέρεται, «είναι η έξοδος από το καθεστώς της εποπτείας, με τους πολίτες και συνεπώς και τους δημοσίους υπαλλήλους όρθιους». Οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν ότι «η αναξιοκρατία, ο κομματισμός και οι εξαρτήσεις δεν είναι μέρος της καινούριας μέρας που θέλουμε, που αξίζουμε και που έχουμε θυσιάσει τόσα γι’ αυτή».

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο 47 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.