Ποιοι θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις - Μέσα στο α΄τρίμηνο του 2020 η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά8 Ιανουαρίου 2020 · Ώρα δημοσίευσης: 6:12 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 10:24 μμ


Ένα νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό θα διαμορφωθεί από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά, καθώς θα υπάρξουν 18 αλλαγές, τις οποίες η κυβέρνηση είτε θα θεσπίσει νομοθετικά μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή είτε θα εφαρμόσει στο πλαίσιο των διατάξεων που έχουν ψηφιστεί προσφάτως.

Της Αμαλίας Κάτζου
[email protected]

Αναφορικά με τα αναδρομικά, εντός του α΄ τριμήνου θα αποφασίσει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας γι’ αυτά που αφορούν στους παλαιούς συνταξιούχους.

Σημειώνεται ότι το ΣτΕ θα ασχοληθεί τόσο με τα αναδρομικά και τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν την περίοδο των μνημονίων όσο και με την κατάργηση από 1/1/2013 του 13ου και του 14ου μισθού.

Οι κερδισμένοι

Βάσει του νέου ασφαλιστικού κερδισμένοι είναι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι κύριων συντάξεων που έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.

Η αύξηση θα αφορά σε χιλιάδες συντάξεις -παλαιές, νέες κι εκκρεμείς- και θα έχει αναδρομική ημερομηνία έναρξης στις 4 Οκτωβρίου 2019, ενώ θα είναι κλιμακωτή όσο αυξάνονται τα συντάξιμα έτη.

Δηλαδή, όσο προστίθενται έτη πληρωμένων εισφορών πάνω από την 30ετία, το κέρδος από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι μεγαλύτερο, με την ανταποδοτικότητα να φτάνει για 40ετία στα επίπεδα του 50% έναντι του 42,80% σήμερα.

Για τις επικουρικές συντάξεις η μεσοσταθμική μηνιαία αύξηση θα ξεκινά από τα 100 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει τα 196 ευρώ.

Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις επικουρικές συντάξεις που είχαν υποστεί μείωση λόγω του ορίου των 1.300 ευρώ ως άθροισμα κύριας και επικουρικής.

Οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις θα ισχύσουν αναδρομικά από τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Παράλληλα, ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών βγάζει συντάξεις από 775 έως 2.501 ευρώ, κάτι που ισχύει από την 1/1/2020 για περίπου 1.500.000 μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Όσο υψηλότερες είναι οι εισφορές τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μηνιαία σύνταξη.

Το σημαντικό είναι ότι πλέον οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέγουν το επίπεδο εισφορών ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και να πληρώνουν και το ανάλογο ποσό.

Και για τους απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία από 1/1/2020 καθιερώνονται 6 κατηγορίες μηνιαίων ασφαλίστρων.

Τέλος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το β΄ εξάμηνο του 2020 θα οδηγήσει σε αύξηση στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών, ενώ για τους εργοδότες θα υπάρξει μείωση της συνολικής επιβάρυνσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα έχουν ελάφρυνση μόνο για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης και όχι για τους εργαζόμενους τους οποίους απασχολούν με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο θέλει να καταπολεμήσει τις ευέλικτες μορφές εργασίας, δίνοντας παράλληλα κίνητρα στους εργοδότες για αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Αλλαγές στα εργασιακά

Στα εργασιακά οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

* Θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αν ο εργοδότης καθυστερήσει πέραν των 2 μηνών την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.

* Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, αν ο εργοδότης ζητήσει από τον εργαζόμενο να απασχοληθεί επιπλέον ώρες πέραν του ωραρίου (και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου εργασίας), τότε οι επιπλέον αυτές ώρες θα αμείβονται με προσαύξηση 12%.

* Εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική δυσχέρεια.

* Ο εργοδότης θα πληρώνει πολύ μικρότερο πρόστιμο –2.000 ευρώ από 10.500 ευρώ– για αδήλωτη εργασία εφόσον προσλάβει τον εργαζόμενο.

* Εντάσσονται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι και εργόσημο.

Ποιες ασφαλιστικές οφειλές θα σβήσουν

Στην εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ από ληξιπρόθεσμες οφειλές πολύ μικρού ύψους προχωρά το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με θέμα «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει τη διαγραφή ξεχασμένων αλλά και νέων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν εισπράττονται και απλώς επιβαρύνουν τον εισπρακτικό μηχανισμό του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Βάσει της συγκεκριμένης διάταξης καθιερώνεται μια πάγια διαδικασία διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα υλοποιείται κάθε χρόνο από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ με στόχο την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ από ληξιπρόθεσμες οφειλές πολύ μικρού ύψους.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το κόστος της είσπραξης των ιδιαιτέρως χαμηλού ύψους οφειλών αφενός προκαλεί δυσανάλογο διοικητικό βάρος, αφετέρου υπερβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις το οφειλόμενο ποσό.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 ευρώ ανά οφειλέτη και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά τον χρόνο της διαγραφής.

Επίσης, προβλέπεται η κατ’ έτος διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, που στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να ελέγχεται ο χρόνος δημιουργίας της οφειλής ή ο χρόνος βεβαίωσής της στο ΚΕΑΟ.

Οι παραπάνω διαγραφές αποτρέπουν τη συσσώρευση μικρών οφειλών αμφιβόλου εισπραξιμότητας, που εμποδίζουν το στρατηγικό προγραμματισμό και την εκπλήρωση των σκοπών των υπηρεσιών είσπραξης του φορέα.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έχουν θετικές επιπτώσεις και στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, οι οποίες συνίστανται στην εξοικονόμηση του κόστους για την έκδοση ειδοποιήσεων και την αποδέσμευση του προσωπικού από την επιδίωξη είσπραξης των εν λόγω οφειλών.

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 135 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Ζαββός στη «Νέα Σελίδα»: Μείωση των κόκκινων δανείων κατά 30 δισ. ευρώ το 2020