Στη «Νέα Σελίδα» αυτής της Κυριακής: Η απόρρητη έκθεση για τη Unicef Hellas (video)



27 Απριλίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 9:46 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 9:47 μμ


Αυτή την Κυριακή 29 Απριλίου διαβάστε στη «Νέα Σελίδα»:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:

Η απόρρητη έκθεση των ελβετικών πολιτικών αρχών για τη Unicef Hellas.

Πώς στήθηκε το πάρτι ασυδοσίας, με τις ανεξέλεγκτες προμήθειες, τις μυστικές διαγραφές των περιουσιακών στοιχείων και τους μισθούς πρόκλησης στον οργανισμό.

Ποιος ο άνθρωπος-κλειδί του συστήματος επί σειρά ετών.

Με τη Νέα Σελίδα της Κυριακής.

Νέα Σελίδα, η εφημερίδα της επόμενης μέρας.