Ανέστειλε η εφορία το ποσό που καταλόγισε στον 9,8422 Φεβρουαρίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 5:13 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:51 μμ


Ανέστειλε πλήρως η αρμόδια εφορία το ποσό που είχε καταλογίσει στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ συν τις προσαυξήσεις, για μη καταβολή χαρτοσήμου από το 2006 και μετά.

Ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασής του, η δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού, Μελίνα Δασκαλάκη, ανέφερε ότι σήμερα παρελήφθη η σχετική απόφαση της εφορίας.