Δύσκολες ώρες για την Αγαλά στη Ζάκυνθο – Μάχη με τις φλόγες

3
ÁÑÃÏÓ-ÐõñêáãéÜ óôç ðåñéï÷Þ ôçò Í.Êßïõ ðïõ Ýêáøå 5óôñ. ìå ðïñôïêáëéÝò êáé îåñÜ ÷üñôá.Ç öùôéÜ ðïõ åêäçëþèçêå ,áðü Üãíùóôç áéôßá,óÞìåñá ÊõñéáêÞ 31 Éïõëßïõ óôéò 7 ôï áðüãåõìá êáé ôÝèçêå ãñÞãïñá õðï Ýëåã÷ï,ãéá ôçí êáôÜóâåóÞ ôçò ðÞñáí ìÝñïò 10 ðõñïóâÝóôåò ìå 4 ï÷Þìáôá áðü ôçí ðõñïóâåóôéêÞ õðçñåóßá ¶ñãïõò.(Eurokinissi)

Δύσκολες στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι του χωριού Αγαλά στην Ζάκυνθο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Κοιλιωμένο βρίσκεται έξω απο το χωριό, όπου βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και δίνουν μάχη με τις τεράστιες φλόγες που δυναμώνουν συνέχεια από τους ισχυρούς ανέμους.

Όλοι οι κάτοικοι του χωριού βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει κίνδυνος η πυρκαγιά να φτάσει στο χωριό.

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην Ζάκυνθο φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.

Εκτός ελέγχου είναι οι δύο πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στις Βολίμες Ζακύνθου χωρίς να κινδυνεύουν ακόμα κατοικίες.