Οδοντιατρική περίθαλψη: Τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για παιδιά και ενήλικες

«Πρεμιέρα» για τον νέο Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ3 Νοεμβρίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 9:45 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 9:51 πμ


Ο ΕΟΠΥΥ μεριμνά για την παροχή και αποζημίωση οδοντιατρικών υπηρεσιών που
αφορούν στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νόσων της στοματικής κοιλότητας, καθώς και για την αποκατάσταση της στοματικής υγείας των δικαιούχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται πως η οδοντιατρική πρόληψη και περίθαλψη παρέχεται από οδοντιάτρους

 1. στα δημόσια Νοσοκομεία,
 2. στα Κέντρα Υγείας,
 3. στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
 4. στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
 5. και τις λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
 6. καθώς και εντός του δικτύου οδοντιατρείων ή πολυοδοντιατρείων, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά, στους δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού παρέχονται και αποζημιώνονται
υπηρεσίες που περιλαμβάνουν προληπτικές ή θεραπευτικές δράσεις και προσθετικές αποκαταστάσεις, ως ακολούθως:

α. Προληπτικές οδοντιατρικές πράξεις σε παιδιά μέχρι 14 ετών:

 • Εξέταση και χορήγηση οδοντιατρικής βεβαίωσης.
 • Τοπική εφαρμογή Φθορίου (2 φορές τον χρόνο).
 • Προληπτική έμφραξη οπών και σχισμών μονίμων γομφίων (sealants).
 • Αποτρύγωση-Αφαίρεση Οδοντικής πλάκας-Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής.
 • Ενδοστοματική ακτινογραφία.

β. Θεραπευτικές οδοντιατρικές πράξεις σε παιδιά μέχρι 14 ετών:

 • Αντιμετώπιση επείγοντος οξέος περιστατικού για πολφίτιδα, οδοντικό απόστημα,
  οδοντικό τραύμα.
 • Απλή έμφραξη οδόντος.
 • Σύνθετη έμφραξη οδόντος.
 • Εξαγωγή νεογιλού οδόντος.
 • Μηχάνημα διατήρησης χώρου σε πρόωρη απώλεια νεογιλού.
 • Πολφοτομή νεογιλού.
 • Μεταλλική ανοξείδωτη στεφάνη (σιδεράκια).
 • Εξαγωγή μόνιμου οδόντος.

γ. Προσθετικές οδοντιατρικές πράξεις (Κινητή προσθετική) σε άτομα ολικά ή μερικώς νωδά:

 • Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου.
 • Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλικό σκελετό
 • Αναπροσαρμογή (αναγόμωση) οδοντοστοιχίας ή επιδιόρθωση
 • Επιδιόρθωση μεταλλικού σκελετού.
 • Προσθήκη οδόντων σε ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες.

δ. Προληπτικές Οδοντιατρικές Πράξεις σε εφήβους μέχρι 18 ετών και ενήλικες:

 • Απλή επίσκεψη – εξέταση – διάγνωση
 • Αντιμετώπιση επείγοντος οξέος περιστατικού όπως πολφίτιδα, οδοντικό απόστημα,
  οδοντικό τραύμα.
 • Αποτρύγωση-Αφαίρεση οδοντικής πλάκας.
 • Οδηγίες στοματικής υγιεινής (1 φορά το χρόνο).
 • Ενδοστοματική ακτινογραφία.

ε. Θεραπευτικές οδοντιατρικές πράξεις σε εφήβους μέχρι 18 ετών και ενήλικες:

 • Θεραπεία Ουλίτιδας.
 • Απλή έμφραξη οδόντος.
 • Εξαγωγή οδόντος.
 • Ενδοδοντική θεραπεία μονόρριζου, δίρριζου και πολύρριζου οδόντος.
στ. Πρόληψη και θεραπεία περιοδοντικής νόσου στους πάσχοντες από σακχαρώδη
διαβήτη

Σημειώνεται πως βάσει του ΕΚΠΥ η ανάγκη για τις παρεχόμενες προσθετικές αποκαταστάσεις καθώς και η επανάληψή τους θα καθορίζεται με γνωμάτευση επιτροπής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

Οι Οδοντιατρικές υπηρεσίες που δεν ορίζονται στον Κανονισμό, προκειμένου να αποζημιωθούν θα πρέπει ορίζονται με απόφαση Δ.Σ. έπειτα από πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης και εισήγηση της Ε.Δ. και με συμμετοχή του δικαιούχου στην δαπάνη, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού.


Ολόκληρος ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας εδώ


Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»:

ΕΟΠΥΥ: Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για περίθαλψη, φάρμακα και γυαλιά -Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Οικογενειακός γιατρός: Πώς θα κάνετε εγγραφή – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε