ΟΠΣΥΔ: Πώς γίνεται η αίτηση πρόσληψης για τους αναπληρωτές Γενικής Εκπαίδευσης13 Φεβρουαρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 12:30 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 12:30 μμ


Αιτήσεις για την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένα σχολεία μπορούν να πραγματοποιήσουν στον ΟΠΣΥΔ αναπληρωτές που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης.

Από την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης που είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση για πρόσληψή τους στο πλαίσιο της αριθμ. 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621 Β΄, ΑΔΑ ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) Υ.Α., θα έχουν τη δυνατότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’), «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής», να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (η ιστοσελίδα ΕΔΩ), συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Βήμα-βήμα η συμπλήρωση της αίτησης

Ο τρόπος επιλογής σχολικών μονάδων / ομάδων σχολικών μονάδων στην αίτηση αναπληρωτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο Επιλογής Σχολικών Μονάδων σε Αίτηση Αναπληρωτή Γενικής Παιδείας που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ.

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το αρχείο της αναρτημένης πρόσκλησης ΕΔΩ.

Διαβάστε επίσης στη Νέα Σελίδα: Έρχονται προσλήψεις για 1.000 καθηγητές