Προσλήψεις 8.600 μόνιμων εργαζόμενων στην καθαριότητα – Διαγωνισμοί και σε άλλους φορείς

6

Στην προκήρυξη διαγωνισμού αναμένεται να προχωρήσει το ΑΣΕΠ τον επόμενο μήνα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα των Δήμων. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του real.gr θα προκηρυχθούν  8.600 θέσεις οι οποίες θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς συμβασιούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο διαγωνισμός, θα ολοκληρωθεί αρχές του 2018, καθώς τον προσεχή Μάρτιο οι επιτυχόντες θα πρέπει να αναλάβουν εργασία, οπότε και θα έχουν ολοκληρωθεί οι τελευταίες –σύμφωνα με το νόμο- συμβάσεις που δικαιούνται. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αναμένονται περίπου 150.000!

Προσλήψεις σε ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ ΟΑΕΔ, Υπ. Πολιτισμού

  Παράλληλα το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν διαγωνισμοί σε ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΑΕΔ, αλλά και στο υπουργείο Πολιτισμού και διάφορους άλλους φορείς. Οι προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ: ΠΕ Διοικητικοί 5 ΠΕ Οικονομικοί 15 ΠΕ Στατιστικοί 1 ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5 ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 7 ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12 ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3 ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3 ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2 ΤΕ Προγραμματιστές 3 ΤΕ Διοικητικοί 2 ΤΕ Οικονομικοί 15 ΔΕ Μηχανολόγοι 15 ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3 ΔΕ Δομικών Έργων 12 ΔΕ Οδηγοί Γ Κατηγορίας 20 ΔΕ Οδηγοί ΓΔ Κατηγορίας 5 ΔΕ Γραμματείς 5 ΔΕ Καταμετρητές 25 ΔΕ Φύλακες 20 ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 ΥΕ Εργάτες 75 ΥΕ Αποθηκάριοι 5 Οι προσλήψεις στα ΕΛ.ΤΑ. Τα ΕΛΤΑ μέσω του ΑΣΕΠ θα προχωρήσουν σε 510 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων. Οι θέσεις στα ΕΛΤΑ Ταχυδρόμοι 230 Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης 215 Διοικητικές ειδικότητες 25 Οδηγοί 25 Διαμετακομιστές 15 Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 13 Χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος 2 Τα προσόντα ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων: Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου. ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Οι προσλήψεις στον ΟΑΕΔ Ο ΟΑΕΔ θα κάνει συνολικά 360 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων. Οι νέοι εργαζόμενοι θα καταλάβουν θέσεις συμβούλων εταιρειών και ανέργων στα υποκαταστήματα του οργανισμού. Ο πίνακας των θέσεων Ειδικότητα θέσεις Εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτώνΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 84 Εργασιακοί σύμβουλι ανέργωνΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 221 Εργασιακοί σύμβουλι ανέργωνΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού 55 Ειδικές κατηγορίες Κατηγορία θέσεις ΑμΕΑ 7 Πολύτεκνοι 5 Εθνική Αντίσταση 2 έμμεση ΑμΕΑ 2 Αναπηροι πολέμου τέκνα κλπ 2 Τρίτεκνοι 7 Για τις θέσεις ΠΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο: Αστικής και περιφερειακής Ανάπτυξης ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επ[ιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης και Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν επίσης απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ.