Η χώρα δίνει ισχυρό επενδυτικό κίνητρο9 Ιανουαρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 6:11 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 9:57 μμ


Τον Αύγουστο του 2018, με την ψήφιση του Ν. 4487/2017, είχαμε την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να προσελκύσει ξένες οπτικοακουστικές παραγωγές στη χώρα μας μέσω ενός ισχυρού επενδυτικού κινήτρου. Οι ρυθμίσεις του νόμου προέβλεπαν επιστροφή μετρητών (cash rebate) 25% για επιλέξιμες δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός της επικράτειας κατά τη δημιουργία του οπτικοακουστικού έργου. Πράγματι, η κυβέρνηση, με καθυστέρηση τουλάχιστον δέκα ετών, αποφάσισε να λανσάρει τη χώρα μας ως ελκυστικό προορισμό για ξένες οπτικοακουστικές παραγωγές.

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ*

Σε σχετική αρθρογραφία μου εκείνης της περιόδου είχα τονίσει ότι όσο σημαντική είναι η ψήφιση του επενδυτικού κινήτρου άλλο τόσο σημαντική θα είναι και η γρήγορη εξειδίκευσή του σε μια απλή, λειτουργική, σύγχρονη διαδικασία, που θα παράγει πολλαπλά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη χώρα. Αυτό θα αποτελέσει τον δείκτη επιτυχίας του μέτρου για τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά, και για τον γενικό γραμματέα Ενημέρωσης τότε και υφυπουργό πλέον, Λευτέρη Κρέτσο.

Εχει εξαιρετική σημασία να δούμε τελικά τι έχει συντελεστεί τους πρώτους 16 μήνες από την ψήφιση του κινήτρου ως συνοπτικό απολογισμό του:

Συνολικά 35 παραγωγές έχουν υποβάλει οριστικές αιτήσεις για τη χρηματοδότησή τους.

Για 22 από αυτές έχει εγκριθεί η ένταξή τους στο κίνητρο (13 ελληνικές και 9 ξένες παραγωγές).

Σε 5 από τις 22 έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα.

17 εκατ. ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός των 22 παραγωγών.

4,5 εκατ. ευρώ είναι το ποσό που θα λάβουν ως cash rebate για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν στη χώρα μας.

75 εκατ. ευρώ είναι το συνολικό ποσό που έχει προβλεφθεί για την προσέλκυση παραγωγών και την τόνωση του οπτικοακουστικού κλάδου τα επόμενα χρόνια.

5.500 θέσεις εργασίας (ηθοποιοί, βοηθητικό προσωπικό, συνεργεία) έχουν δημιουργηθεί ή προβλέπεται να δημιουργηθούν για την προετοιμασία και τις ανάγκες των γυρισμάτων των 22 σειρών/ταινιών.

Είναι αρκετό ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα; Μάλλον όχι, αν κρίνουμε από τις περαιτέρω ενέργειες που έχει προβεί το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Τους τελευταίους μήνες είχαμε τις παρακάτω θετικές εξελίξεις που βελτιώνουν τη δυναμική του βασικού κινήτρου ειδικότερα:

Επιχορήγηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ύψους 25 εκατ. ευρώ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) για την εγγυοδοσία δανείων επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και αυτού των videogames.

Αύξηση του κινήτρου (cash rebate) από 25% σε 35% επί των επιλέξιμων δαπανών, με απαλοιφή της «οροφής» των 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, ανοίγοντας πλέον την ελληνική αγορά και στις πολύ μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Ανάπτυξη του δικτύου τοπικών γραφείων διευκόλυνσης οπτικοακουστικών παραγωγών σε περιφέρειες και δήμους (film offices), δράση – επιχορήγηση του ΕΚΟΜΕ με 5 εκατ. ευρώ μέσω του ΠΔΕ.

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που επιταχύνει τον κύκλο διαδικασιών σε σχέση με το επενδυτικό κίνητρο, προς όφελος των επιχειρήσεων με απλούστευση των διαδικασιών.

Σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε μερικά βασικά στοιχεία της έρευνας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών από το 2014, που προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει τις επιδράσεις στου κλάδους της οπτικοακουστικής παραγωγής στην ελληνική οικονομία:

20 ελληνικά οπτικοακουστικά έργα, με μέσο προϋπολογισμό ανά έργο 450.000 ευρώ, μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 14,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, δημιουργούνται 272 θέσεις εργασίας και 3 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα.

Μια ξένη οπτικοακουστική παραγωγή προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ΑΕΠ κατά 39 εκατ. ευρώ. Δημιουργούνται 755 θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι 223 στους κλάδους που συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή.

Τέλος δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο κλάδος των οπτικοακουστικών παραγωγών από 4.300 εργαζόμενους το 2010 απασχολούσε μόλις 2.000 εργαζόμενους το 2013.

Κλείνοντας αυτή τη συνοπτική παρουσίαση, που μπορεί κάλλιστα να παρουσιαστεί ως βέλτιστη πρακτική διεθνώς (best practice), θα επιθυμούσα να κάνω ένα σχόλιο για τους λάτρεις του «παλαιού», οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να ειρωνευτούν κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης, μικρότερη ή μεγαλύτερη, να αυξήσει την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται στη χώρα. Διερωτώμαι αν αισθάνονταν καλύτερα με την «απραξία» που υπήρχε στον κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών κατά το παρελθόν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

* Οικονομολόγος, M.Sc. Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Δημοσιεύτηκε στα «Ιδεογράμματα» της Νέας Σελίδας το Σάββατο 5/01/2019