Αναδρομικά: Έως 1.600€ και αυξήσεις 200€ για συνταξιούχους3 Φεβρουαρίου 2020 · Ώρα δημοσίευσης: 10:14 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 10:14 πμ


Αυξήσεις από 9 ευρώ ως 200 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 8 μηνών από 72 ευρώ ως 1.600 ευρώ έρχονται στις επικουρικές συντάξεις για 300.000 συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του υπουργείου Εργασίας, ο Ιούνιος θα είναι ο μήνας που θα πληρωθούν σι αυξημένες επικουρικές και πιθανότατα ο Αύγουστος θα είναι ο μήνας των αναδρομικών. Αν οι επανυπολαγισμοί γίνουν πιο γρήγορα, τότε οι πληρωμές αυξήσεων και αναδρομικών μπορεί να έρθουν έναν μήνα νωρίτερα, δηλαδή Μάιο και Ιούλιο. Τις αυξήσεις θα δουν οι συνταξιούχοι που είχαν μικτό άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.300 ευρώ τον Μάιο του 2016 (καθαρά πάνω από 1.120 ευρώ) και με το νόμο Κατρούγκαλου υπέστησαν από του Ιούνιο του 2016 μειώσεις στα ποσά των επικουρικών συντάξεων, που έφτασαν στο 55%.

Οι επικουρικές, θα αυξηθούν με αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Ο νόμος ψηφίζεται 20-22 Φεβρουαρίου, ακολουθεί ο επανυπολογιαμός (κύριων και επικουρικών) τον Μάρτιο, Απρίλιο, ενδεχομένως και Μάιο, και Ιούνιο προγραμματίζεται να πληρωθούν οι αυξήσεις.

Δεν θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι την ίδια αύξηση στην επικουρική καθώς οι μειώσεις ήταν «αλά καρτ», δηλαδή σε άλλους κόπηκαν πολλά και δε άλλους λίγα γιατί εφαρμόστηκαν διαφορετικοί συντελεστές μείωσης ανά Ταμείο και μάλιστα σε πολλά Ταμεία (ΙΚΑ, ΝΑΤ, τραπεζών κ.ά.) αυτοί οι συντελεστές βγήκαν με.. μέσους όρους και όχι ανά συνταξιούχο! Για παράδειγμα, στους συνταξιούχους της πρώην Τράπεζας Πίστεως οι επικουρικές μειώθηκαν κατά 55% στο ΙΚΑ, έγιναν μειώσεις 50,73%, στο ΝΑΤ 40%. Σε άλλα Ταμεία έγιναν μικρές μειώσεις και άρα θα έρθουν μικρές αυξήσεις.

Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά για συνταξιούχους 15 Ταμείων που είχαν μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις διαμορφώνονται ως εξής: 

anadromika

1) Συνταξιούχοι ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, αύξηση από 101 ευρώ ως 129 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 808 ευρώ ως 1.032 ευρώ.

2) Συνταξιούχοι ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, αύξηση από 112 ευρώ ως 174 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 896 ευρώ ως 1.392 ευρώ.

3) Συνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ (τραπεζικοί πρώην Εμπορικής) αύξηση από 135 ευρώ ως 170 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 1.080 ευρώ ως 1.360 ευρώ.

4) Συνταξιούχοι ΤΑΠΤΠ (τραπεζικοί πρώην Πίστεως), αύξηση από 161 ευρώ ως 201 ευρώ του Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 1.288 ευρώ ως 1.608 ευρώ.

5) Συνταξιούχοι ΤΕΑΥΕΚ (Επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων), αύξηση από 117 ευρώ ως 160 ευρώ και αναδρομικά, από 936 ευρώ ως 1.280 ευρώ.

6)Συνταξιούχοι ΤΕΑΔ (Επικουρικά Δικηγόρων), αύξηση από 99 ευρώ ως 130 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 792 ευρώ ως 1.040 ευρώ.

Επίσης:

7) Συνταξιούχοι ΤΑΔΚΥ (Επικουρικό δημοτικών υπαλλήλων) αύξηση από 55
ευρώ ως 70 ευρώ και αναδρομικά, από 440 ευρώ ως 560 ευρώ.

8) Συνταξιούχοι ΤΣΕΑΠΓΣΟ (Επικο-ρικό Γεωργικών Ενώσεων) αύξηση από 89 ευρώ ως 113 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 712 ευρώ ως 904 ευρώ.

9) Συνταξιούχοι ΤΕΑΔΥ (Επικουρικό Δημοσίου), αύξηση από 32 ευρώ ως 37 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 256 ευρώ ως 272 ευρώ.

10) Συνταξιούχοι ΤΕΑΠ-ΟΤΕ (Επικουρικό υπαλλήλων ΟΤΕ), αύξηση από 9 ευρώ ως 21 ευρώ του Ιούνιο και αναδρομικά, από 72 ευρώ ως 168 ευρώ.

11) Συνταξιούχοι ΤΕΑΥΝΤΠ (Επικουρικό Ναυτιλιακών Πρακτορείων) αύξηση από 75 ευρώ ως 89 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 600 ευρώ ως 712 ευρώ.

12) Συνταξιούχοι ΤΕΑΠΥΚ (Επικουρικό βενζινοπωλών), αύξηση από 89 ευρώ ως 103 ευρώ τον Ιούνιο και αναδρομικά 8μήνου, από 712 ευρώ ως 824 ευρώ.

13) Συνταξιούχοι ΤΕΑΠΟΚΑ (Επικουρικό υπαλλήλων ασφαλιστικών οργανισμών), αύξηση από 6 ευρώ ως 17 ευρώ και αναδρομικά, από 48 ευρώ ως 136 ευρώ.

14) Συνταξιούχοι ΤΕΑΠΟΖΟ (επικουρικό εργαζομένων οινοποιίας, ζυθοποιίας), αύξηση από 73 ευρώ ως 84 ευρώ τον και αναδρομικά, από 584 ευρώ ως 672 ευρώ.

15) Συνταξιούχοι ΤΕΑΠ-ΕΡΤ & Τουρισμού, αύξηση από 22 ευρώ ως 26 ευρώ και αναδρομικά, από 176 ευρώ ως 208 ευρώ.

πηγή:Ελεύθερος Τύπος – Ασφάλιση & συντάξεις