Αναδρομικά: Επιστροφή 12.841€ και 4.962€ σε συνταξιούχους3 Οκτωβρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 12:17 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 12:21 μμ


Νέες δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν συνταξιούχους με αναδρομικά άνω των 10.000 ευρώ που φτάνουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019.

Οι αποφάσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο των 10 μηνών που είναι τα ελάχιστο διάστημα επιστροφών για τους συνταξιούχους και δείχνουν το δρόμο για όσες αποφάσεις πρόκειται να εκδοθούν από εδώ και στο εξής, όχι όμως για όλους τους συνταξιούχους, αλλά μόνον για όσους έχουν προσφύγει με αγωγές κατά του ΕΦΚΑ για τις παράνομες μειώσεις. Φαίνεται καθαρά ότι τα δικαστήρια από όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα κρίνουν πως οι παράνομες μειώσεις υπερβαίνουν τους 10 μήνες που σκοπεύει να αναγνωρίσει ως ελάχιστο διάστημα αναδρομικών η κυβέρνηση, στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας πει ότι είναι συνταγματικός ο επανυπολογισμός των συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου από 13/5/2016 και μετά.

Προσοχή όμως γιατί τα αναδρομικά πολλών μηνών αφορούν όσους τα διεκδικούν με αγωγές στα δικαστήρια και όπως φαίνεται οι επιστροφές που δικάζονται από τις παράνομες μειώσεις πιάνουν και τους πρώτους μήνες του 2019.

Εκτιμάται ότι στην ουρά των δικαστηρίων υπάρχουν πάνω από 1.000 αγωγές για αναδρομικά που αφορούν περισσότερους από 170.000 συνταξιούχους δεδομένου ότι πολλές από αυτές είναι ομαδικές. Οι δυο νέες αποφάσεις εκδόθηκαν πρόσφατα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι αποφάσεις

Με την 12918 απόφαση δικαιώνεται συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας με αναδρομικά 3.190,77 ευρώ για το διάστημα από 10-06-2015 έως 10-03-2018 (96,69 ευρώ x 33 μήνες) από τις μειώσεις του νόμου και του 4051 με επιπλέον ποσό 870,21 ευρώ για το διάστημα από 30-03-2018, κατά το αίτημα της αγωγής, έως 31-12-2018 (96,69 ευρώ. x 9 μήνες).

Επίσης το δικαστήριο τον δικαιώνει με αναδρομικά από τις διενεργηθείσες μειώσεις του νόμου 4093, για το διάστημα από 10-06-2015 έως 10-03-2018, με ποσό επιστροφής 6.898,98 ευρώ (209,06 x 33 μήνες) και επιπλέον με. ποσό 1.881,54 ευρώ για το διάστημα από 30-03-2018, που επέδωσε την αγωγή, έως 31-12-2018, (209,06 x 9 μήνες). Ο εν λόγω συνταξιούχος παίρνει συνολικά το ποσό των 10.089,75 (3.190,77 + 6.898,98) ευρώ όσον αφορά την κύρια αγωγή και το ποσό των 2751,75 (870,21 + 1.881,54) ευρώ όσον αφορά την παρεμπίπτουσα αγωγή, δηλαδή έχει αναδρομικά 12.841.50 ευρώ. Τα ποσά δε αυτά αναγνωρίζεται ότι οφείλει να καταβάλει ο ΕΦΚΑ με τόκο 6% από την επίδοση της κύριας και παρεμπίπτουσας αγωγής στις 05-07-2018 και 01-02-2019 αντίστοιχα έως την εξόφληση.

Στο διατακτικό τής απόφασης, την οποία δημοσίευσε η ΕΝΥΠΕΚΚ, αναφέρεται ότι «επειδή πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και εν μέρει δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή και να αναγνωριστεί π υποχρέωσή του εναγόμενου ΕΦΚΑ να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό 10.089,75 ευρώ για την κύρια αγωγή, νομιμοτόκως από την επίδοση τής αγωγής σε αυτό (05-07-2018) έως την εξόφληση, και ποσό 2,751,75 ευρώ για την παρεμπίπτουσα αγωγή, ομοίως νομιμοτόκως από την επίδοση της παρεμπίπτουσας αγωγής (01-02-2019) έως την εξόφληση, διά ταύτα, το δικαστήριο:

Αναλυτικά:

Δέχεται την κύρια αγωγή και αναγνωρίζει την υποχρέωση του ΕΦΚΑ να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό δέκα χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (10.089,75 ευρώ) νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής στις 05-07-2018· έως την εξόφληση.

Δέχεται εν μέρει την παρεμπίπτουσα αγωγή και αναγνωρίζει την υποχρέωση του ΕΦΚΑ να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό δύο χιλιάδων-επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2.751,75 ευρώ) νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής στις 29-01-201901έως την εξόφληση.

Στο ίδιο πνεύμα είναι και η δεύτερη απόφαση (ή 12367/2019) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας που δικαιώνει συνταξιούχο του Ταμείου Νομικών με αναδρομικά 36 μηνών, από 1/7/2015έως και 30/6/2018 που κατατέθηκε π αγωγή με τη διεκδίκηση των παράνομων μειώσεων.

Τα αναδρομικά είναι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 έως 30.6.2018. Για το εν λόγω χρονικό διάστημα, το ποσό των παράνομων μειώσεων που επιστρέφονται στον συνταξιούχο του Ταμείου Νομικών είναι 4.962,96 ευρώ, εκ των οποίων:

Αναδρομικά 1.645,20 ευρώ προέρχονται από την περικοπή του ν. 4051/2012 (45,70 ευρώ x 36 μήνες).

Αναδρομικά 3.317,76 ευρώ προέρχονται από την περικοπή του ν. 4093/2012 (92,16 ευρώ x 36 μήνες). «Με τα δεδομένα αυτά», αναφέρει η απόφαση, «το Δικαστήριο κρίνει ότι, προς αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη ο ενάγων, κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 έως 30.6.2018 (μετά τη δημοσίευση της ΣτΕ Ολομ. 2287/2015 απόφασης στις 10.6.2015), πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος ΕΦΚΑ να του καταβάλει, ως αποζημίωση, κατ’ άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, το ποσό των 4.962,96 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την εξόφληση».

Οι τελικές πληρωμές όμως θα έρθουν με τις εφετειακές αποφάσεις που δεν θα μεταβάλουν το σκεπτικό των Πρωτοδικείων.

πηγή: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Διαβάστε επίσης στη Νέα Σελίδα: 

Υδρογονάνθρακες: Νέες περιοχές στο «στόχαστρο» ξένων εταιρειών για έρευνες