ΑΣΕΠ: Οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις στο Δημόσιο7 Σεπτεμβρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 12:13 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 12:13 μμ


Μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου «τρέχουν» οι προκηρύξεις για πρόσληψη στο Δημόσιο μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Αναλυτικά:

  • 7 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 7 ατόμων για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ως ακολούθως:

– 4 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ειδικότητα Κολύμβησης
– 1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών
– 2 ΤΕ Νοσηλευτές

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 15 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020, ως ακολούθως:

– 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
– 3 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιβτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

– 2 ΔΕ Καταμετρητές-Υδρομετρητές
– 4 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
– 2 ΥΕ Εργάτες Αποχέτευσης

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

– 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής)
– 5 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • 7 Καθαριστές με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Νοσοκομείο Γρεβενών

Το Νοσοκομείο Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Επιδότηση μέχρι και 12.000 ευρώ – Πώς θα το πάρετε