Επίδομα ενοικίου 2019: Τα SOS για μισθωτήριο και αναδρομικά14 Μαρτίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 2:27 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 2:27 μμ


Επίδομα ενοικίου 2019: Η σύναψη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος. Όσοι δεν έχουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ωστόσο, μπορούν να το κάνουν τώρα και στην συνέχεια να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Σε ότι αφορά την αναδρομικότητα, μπορούν να την διασφαλίσουν εφόσον πάνε και υποβάλλουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο αναδρομικά. Σε αυτή όμως την περίπτωση ο ιδιοκτήτης και όχι ο ενοικιαστής θα πληρώσει πρόστιμο 100 ευρώ. Αν δεν γίνει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο αναδρομικά, εφόσον δεν υπάρχει τότε δεν μπορεί να έχει αναδρομικότητα και η αίτηση για την επιδότηση ενοικίου.

Σε περίπτωση μετακόμισης

Παράλληλα όσοι μετακομίζουν θα μπορούν να κάνουν αίτηση με το νέο μισθωτήριο και να λάβουν την επιδότηση. Αν ωστόσο είχαν ηλεκτρονικό μισθωτήριο τότε μπορούν να κάνουν την αίτηση για το σπίτι που διέμεναν μέχρι τώρα.

Για τις περιπτώσεις που το ηλεκτρονικό μισθωτήριο λήγει πριν τις 30.9.2019 θα μπορούν οι ενοικιαστές μαζί με τον ιδιοκτήτη να κάνουν μια επέκταση του συμβολαίου και στην συνέχεια να προχωρήσουν την αίτηση για την επιδότηση ενοικίου.

Ωστόσο όλα αυτά ισχύουν και για την δεύτερη φάση της επιδότησης ενοικίου. Δηλαδή για μετά το πρώτο εξάμηνο. Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Αυτό σημαίνει να προχωρήσετε από τώρα στην ανανέωση του συμβολαίου σας, πάντα ηλεκτρονικά, και για ένα ακόμα εξάμηνο.

Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.

22.134 έχουν εγκριθεί προς το παρόν

Συνολικά 22.134 αιτήσεις (σύνολο δικαιούχων 54.223) έχουν ήδη εγκριθεί για τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στεγαστικού επιδόματος 2019, τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα το πρωί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) στην ιστοσελίδα της. Όπως ανακοίνωσε η ΗΔΙΚΑ, μέχρι τις 9 το πρωί σήμερα, υποβλήθηκαν συνολικά 72.899 αιτήσεις, απορρίφθηκαν 4.726, ακυρώθηκαν 7.129, ενώ οι αιτήσεις που είναι σε αναμονή ανήλθαν στις 38.702.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Επίδομα ενοικίου 2019: Πότε οι αιτήσεις γίνονται από σπίτι και πότε από τα Κέντρα Κοινότητας

Επίδομα παιδιού 2019: Ξεπερνούν τις 380.000 αιτήσεις μέσα σε έξι μέρες

Δύο διαφορετικές ρυθμίσεις για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία