Έρχεται νέα ρύθμιση χρεών για 20.000 ευρώ και πάνω

2

Πιθανότατα εντός των επομένων ημερών θα ανακοινωθεί και η νέα ρύθμιση για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία.

Αφορά οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, ενδεχομένως να προβλέπει και κούρεμα, και έρχεται να συμπληρώσει το πλέγμα των ρυθμίσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση εντός του εξωδικαστικού συμβιβασμού, περιλαμβάνει -σύμφωνα με τον νόμο- και τα «κόκκινα» δάνεια των επιχειρήσεων προς τράπεζες που ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ, τα χρέη προς προμηθευτές, ακόμα και προς εργαζόμενους.

Επίσης, θα περιλαμβάνονται οφειλές από ΦΠΑ και ΦΜΥ, ακόμα και χρέη από ακάλυπτες επιταγές. Βασική προϋπόθεση είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη να έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/16 και η επιχείρηση να είναι βιώσιμη, δηλαδή να έχει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.