ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 60,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2017

4

Aύξηση 1,4% κατέγραψε, στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο ΟΠΑΠ φθάνοντας στα 688,5 εκατ. ευρώ, από 678,8 εκατ. ευρώ στο περυσινό αντίστοιχο διάστημα.

Στο δεύτερο τρίμηνο ωστόσο, του 2017, το GGR μειώθηκε κατά 2,5% στα 329,6 εκατ. ευρώ, από 338,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της σύγκρισης με το ενισχυμένο από το Euro Cup και τα επαναλαμβανόμενα jackpots του ΤΖΟΚΕΡ στο δεύτερο τρίμηνο του 2016. Μη συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα, το GGR σημείωσε σημαντική αύξηση στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, λόγω της εισαγωγής νέων παιχνιδιών.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 130,7 εκατ. ευρώ, έναντι 161,5 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα πέρυσι, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 52,2 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες επίδικες προβλέψεις ύψους 12,1 εκατ. ευρώ EBITDA, για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 καταγράφοντας μείωση κατά 15,6% στα 64,3 εκατ. ευρώ λόγω εξόδων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων παιχνιδιών, έναντι των προσαρμοσμένων EBITDA, στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 που ανήλθαν σε 76,2 εκατ. ευρώ (προσαρμογές για την επιβάρυνση από την αναδρομική αύξηση της εισφοράς επί του GGR στο 35% για το Q1 ’16 και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ)

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 60,9 εκατ. ευρώ, έναντι 85,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας μείωση κατά 29,0%, ενώ τα καθαρά κέρδη γιο δεύτερο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν στα 21,9 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δεύτερο τριμήνου, του 2017, ανήλθαν σε 30,5 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται, τέλος, πως ο όμιλος ΟΠΑΠ επέδειξε ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 217,0 εκατ. ευρώ., ενώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ο ΟΠΑΠ είχε εγκατεστημένα 3.031 εγκαταστημένα VLTs παράλληλα με ταχύτερη του αναμενόμενου εισαγωγή των virtual παιχνιδιών σε ολόκληρο το δίκτυο των πρακτορείων.