Ποιες εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για τη Cyta Hellas

6

Οι εταιρείες Vodafone, Wind και PCCW είναι σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις “μνηστήρες” που κατέθεσαν μη δεσμευτικού χαρακτήρα ενδιαφέρον για την απόκτηση της Cyta Hellas. Οι δεσμευτικές προτάσεις με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν δοθεί θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι της 18 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υπέγραψαν δήλωση εμπιστευτικότητας προκειμένου να τους δοθεί πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αποφασίσουν, αν θα υποβάλλουν δεσμευτική αυτή την φορά επενδυτική πρόταση για τη Cyta Hellas.

Στο τέλος του 2016 το πελατολόγιο της Cyta Hellas αριθμούσε τις 307 χιλιάδες για την σταθερή και 51 χιλιάδες για την κινητή. Πέρυσι η εταιρεία εμφάνισε συνολικό κύκλο εργασιών 90,8 εκατ. ευρώ, αρνητικό EBITDA 2,41 εκατ. ευρώ και ζημιές 18,91 εκατ. ευρώ από ζημιές 18,80 εκατ.. ευρώ που είχε εμφανίσει το 2015.