Προστασία πρώτης κατοικίας: Την Παρασκευή η κατάθεση της ρύθμισης (video)20 Μαρτίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 2:23 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 2:27 μμ


Προστασία πρώτης κατοικίας: Την Παρασκευή, 22 Μαρτίου αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση τη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, στη βάση της συμφωνίας κυβέρνησης – τραπεζών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μέχρι την Παρασκευή θα συνεχιστεί η συζήτηση με τους εποπτικούς θεσμούς του τραπεζικού συστήματος για την αποσαφήνιση τεχνικών λεπτομερειών.

Αισιόδοξος ο Ντέκλαν Κοστέλο για την ελληνική οικονομία

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να αναφερθεί ότι νωρίτερα ο ,Ντέκλαν Κοστέλο τόνισε ότι  τα πράγματα για την οικονομία της χώρας  μας φαίνονται αισιόδοξα.   Ο  επικεφαλής για την Ελλάδα της αποστολής της γενικής διεύθυνσης της ΕΕ για τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις  τόνισε ότι η γενική πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική, αν και απομένουν να εκτελεστούν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα: «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της Ελλάδας. Η ανάπτυξη βρίσκεται σε συνεχόμενη ανοδική πορεία και για το 2019 προβλέπουμε να φθάσει το 2%, με τάση να συνεχιστεί και στο μέλλον. Το κρίσιμο στοιχείο για την ελληνική οικονομία είναι όμως το κατά πόσον θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις» τόνισε ο Κοστέλο στο περιθώριο της ημερίδας «Εντάσσοντας την Ελλάδα στο πλαίσιο των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: προτεραιότητες για αειφόρο ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα».

Όσοι δεν εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη

Το θέμα με της προστασίας της πρώτης κατοικίας συζητήθηκε και στον ΈΡΤ στην εκπομπή Απευθείας. Η δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια Νανά Παπαδογεωργάκη τόνισε που μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες οι οποίοι δεν εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη.

Ποιοι δεν εμπίπτουν στον νόμο

Εκτός από τους στρατηγικά κακοπληρωτές άλλες οκτώ κατηγορίες «κόκκινων» δανειοληπτών, µένουν εκτός του νέου θεσµικού πλαισίου, για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασµό.

Συγκεκριµένα εκτός προστασίας θα βρεθούν:

Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του νέου νόµου (αντικειµενική αξία α’ κατοικίας µέχρι 250.000 ευρώ, υπόλοιπο δανεισµού µέχρι 130.000 ευρώ, εισόδηµα από 12.500 για τον άγαµο έως 36.000 για τρίτεκνη οικογένεια).

∆ανειολήπτες µε «κόκκινα» δάνεια, που όµως δεν έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία.
«Κόκκινα» δάνεια µε εγγύηση δευτερεύουσα κατοικία.

Τα δάνεια που δεν είχαν «κοκκινίσει» στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, δεν ήταν δηλαδή σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών.

Όσοι έχουν καταθέσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει -σύµφωνα µε πληροφορίες- το 50% των οφειλών που πρόκειται να ρυθµίσουν. ∆ηλαδή αν θέλουν να ρυθµίσουν «κόκκινες» οφειλές 130.000 ευρώ, οι καταθέσεις τους πρέπει να είναι µικρότερες από 65.000 ευρώ. ∆ιαφορετικά αποκλείονται.

Επίσης εκτός πλαισίου θα βρεθούν -σύµφωνα µε πληροφορίες-εκείνοι οι δανειολήπτες που η συνολική ακίνητη περιουσία τους -εξαιρούµενης της πρώτης κατοικίας- υπερβαίνει το διπλάσιο της προς ρύθµιση οφειλής. Αν δηλαδή πρόκειται να ρυθµίσει δάνεια 130.000 ευρώ, το εξοχικό, το σπίτι στο χωριό, το οικόπεδο ή τα αγροτεµάχια θα πρέπει να έχουν αξία χαµηλότερη από 260.000 ευρώ.

Όσοι δανειολήπτες έχουν βρεθεί εκτός του νόµου Κατσέλη µε οριστική δικαστική απόφαση, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε «δόλος». Τέτοιου είδους αποφάσεις έχουν εκδοθεί για υποθέσεις που ο δικαστής διαπίστωσε ότι µε δόλο ο οφειλέτης απέκρυψε ή παραποίησε στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την εισοδηµατική ή περιουσιακή κατάστασή του.

Στόχος είναι ο νέος νόµος να µην αφήνει περιθώρια στους στρατηγικούς κακοπληρωτές να τον χρησιµοποιούν ως «καταφύγιο», προκειµένου να µην εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
Στην κατεύθυνση αυτή θα υπάρχουν ισχυροί «κόφτες» που θα σκανάρουν το πλήρες περιουσιακό και εισοδηµατικό προφίλ όλων εκείνων που θα καταθέτουν αίτηµα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο. Τα αιτήµατα θα υποβάλλονται στην πλατφόρµα, στην οποία θα «φορτωθούν» τόσο τα τραπεζικά στοιχεία του κάθε δανειολήπτη (δάνεια, καταθέσεις), όσο και τα φορολογικά του στοιχεία (εισόδηµα, περιουσία, ακίνητα κ.λπ.).

Επίσης δεν θα ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του νέου νόµου και για όλους εκείνους τους οφειλέτες για τους οποίους έχουν κινηθεί οι διαδικασίες κατάσχεσης επίσης περιουσίας τους. Δηλαδή έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής και κινηθεί οι διαδικασίες πλειστηριασµού.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»:

Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να προσέξουν όσοι δήλωσαν τα ακίνητα το 2008 (video)