Ραντεβού με την εφορία… πριν την υποβολή νέας δήλωσης2 Μαρτίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 8:28 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 8:48 πμ


Είναι μια μερίδα φορολογουμένων η οποία φέτος, πριν υποβάλει τη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να περάσει από τα γκισέ της εφορίας υποχρεωτικά.

Ποιους αφορά; 

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος: Πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

Όσοι παντρεύτηκαν: Πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση.

Όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης: Πρέπει να το δηλώσουν για να έχουν τη ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Όσοι χώρισαν: Πρέπει να δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονική έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου.

Οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια:  Πρέπει να ενημερώσουν την εφορία προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά.