Συντάξεις: Ποιους συμφέρει να βγουν νωρίτερα13 Ιουνίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 9:39 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 9:39 πμ


Συντάξεις: Στον «απεγκλωβισμό» χιλιάδων ασφαλισμένων, κυρίως μισθωτών, που οφείλουν εισφορές λόγω παράλληλης ή διαδοχικής ασφάλισής τους στο παρελθόν ως ελεύθεροι επαγγελματίες οδηγεί χθεσινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ξεκαθαρίζεται πως όσοι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν χρόνο ασφάλισης σε πρώην φορέα στον οποίο οφείλουν εισφορές, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς τον επίμαχο χρόνο, εφόσον φυσικά θεμελιώνουν αυτοτελώς δικαίωμα στον πρώην φορέα στον οποίο συνεχίζουν να ασφαλίζονται έως την έξοδό τους.

«Σβήνει» τις οφειλές το αυτοτελές δικαίωμα

Δηλαδή, με άλλα λόγια, μισθωτοί που θεμελιώνουν αυτοτελώς δικαίωμα συνταξιοδότησης στο πρ. ΙΚΑ και αποχωρούν από τον ΕΦΚΑ ως μισθωτοί, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμη κι αν οφείλουν στον ΟΑΕΕ πάνω από 20.000 ευρώ, αρκεί να μη συνυπολογίσουν τον χρόνο του ΟΑΕΕ για την έξοδο στη σύνταξη.

Το επίμαχο έγγραφο του ΕΦΚΑ αφορά ασφαλισμένους που θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα σε έναν ενταχθέντα φορέα (πχ πρ. ΙΚΑ), ενώ παράλληλα εκκρεμεί οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές σε άλλον ενταχθέντα φορέα (πχ πρ. ΟΑΕΕ), τον χρόνο του οποίου δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν.

Στο έγγραφο αποσαφηνίζεται πως είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης σε ασφαλισμένο βάσει αυτοτελούς δικαιώματος με χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει σε πρώην φορέα, εφόσον δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό. 

Υπενθυμίζεται πως η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για χρόνους ασφάλισης που είχαν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016, ενώ σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει τον συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα του οποίου δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό.

Προσοχή, δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε εντασσόμενου φορέα.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα: έστω ασφαλισμένος που θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις του τ. ΙΚΑ με χρόνους ασφάλισης: 1983-2016 τ. ΙΚΑ, 2017-2018 ΕΦΚΑ ως μισθωτός.

Υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης το 2018 και δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισής του στον τ. ΟΑΕΕ (υπαγόταν έως το 2014), για τον οποίο εκκρεμούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. Μπορεί να λάβει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις του τ. ΙΚΑ, διότι δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ.

Προσοχή, οι οφειλές των πρώην φορέων μη μισθωτών των οποίων ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό, εξακολουθούν να υφίστανται και να αναζητούνται. 

Λόγω αναπηρίας

Εν τω μεταξύ, με άλλο έγγραφο αποσαφηνίζεται η διαδικασία συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ασφαλισμένων με οφειλές. Έτσι, όσοι ενταχθούν έως 30 Σεπτεμβρίου στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με όσα προβλέπει η ρύθμιση. Όσοι, ωστόσο, υποβάλουν αίτημα από 1ης Οκτωβρίου και μετά, ενώ στο μεταξύ δεν έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, εμπίπτουν στο νέο πάγιο σχήμα ρύθμισης των 60 δόσεων με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ. Ειδικότερα:

  • Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση της οφειλής με τον μέγιστο αριθμό των 60 δόσεων.
  • Εάν ύστερα από νέα κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής η σύνταξη παραταθεί εκ νέου, αλλά με συντάξιμο ποσοστό μικρότερο, το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται και μοιράζεται εκ νέου σε 60 δόσεις.
  • Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι) γνωστοποιείται στον συνταξιούχο και αναζητείται.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: 

«Βροχή» πληρωμών στο τέλος Ιουνίου: Συντάξεις, ΚΕΑ και επιδόματα

Συντάξεις Ιουλίου: Αυτή είναι η ημερομηνία πληρωμής

Πηγή: Έθνος