Μπουτάρης: «Η Σούπερ Λίγκα είναι προκλητική με τον Ηρακλή»9 Ιουνίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 5:21 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:47 μμ
Ï äÞìáñ÷ïò Èåóóáëïíßêçò ÃéÜííçò ÌðïõôÜñçò ðåñéìÝíåé ôçí Ýíáñîç ôïõ áãþíá Ðáíáèçíáúêüò - ¢ñçò ãéá ôïí 42ï ôåëéêü êõðÝëëïõ ìðÜóêåô áíäñþí óôï Nick Galis Hall. Èåóóáëïíßêç, ÓÜââáôï 18 Öåâñïõáñßïõ 2017. Ï Ðáíáèçíáßêüò êáôÝêôçóå ôï 18ï Êýðåëëï ÅëëÜäáò ôçò éóôïñßáò ôïõ, íéêþíôáò óôïí ôåëéêü ôïí ¢ñç ìå 68-59. ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ


Η Επιτροπή Σωτηρίας για τον Ηρακλή είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη κατά την διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα όσα συμβαίνουν στον σύλλογο.

Στη συνέχεια ο Μπουτάρης τοποθετήθηκε για το θέμα του «Γηραιού» δηλώνοντας:

«Ενημερώθηκα από τα παιδιά που συμμετέχουν στην προσπάθεια και τα όσα μου είπανε μου έκαναν εντύπωση. Ο Ηρακλής είναι από τα αρχαιότερα σωματεία της πόλης. Ιδρύθηκε πριν από την απελευθέρωση της πόλης και αυτά που άκουσα πραγματικά μου προξένησαν μεγάλη εντύπωση για να μην πω κάτι χειρότερο. Και το θέμα της ΠΑΕ, το οποίο είναι προκλητικό ο τρόπος που συμπεριφέρεται η ΕΠΟ και η Super League.

Είναι απαράδεκτο να αλλάζουν οι κανονισμοί. Το ακόμα χειρότερο είναι η καθυστέρηση υιοθέτησης για το θέμα του ΓΣ Ηρακλής, όπου τα χρέη δεν θα πρέπει να πέφτουν στη νέα διοίκηση, αλλά σε αυτούς που τα δημιούργησαν. Δε γίνεται να συνεχιστεί αυτό, πρέπει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να ξεφύγει από τις ίντριγκες που δημιουργούνται».