Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή σε Περέιρα-Κασάμι9 Ιουνίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 4:55 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:47 μμ
Ï Âßôïñ ÐåñÝéñá ðñïðïíçôÞò ôïõ Ïëõìðéáêïý äßíåé ïäçãßåò óôïõò ðáßêôåò ôïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ áãþíá ÊõðÝëëïõ ÅëëÜäáò ìåôáîý ôùí ïìÜäùí ôïõ Ïëõìðéáêïý êáé ôçò ÁÅÊ óôï ãÞðåäï Ãåþñãéïò ÊáñáúóêÜêçò. ÔåôÜñôç 11 Öåâñïõáñßïõ 2015. Ôåëéêü áðïôÝëåóìá 1 - 1.ÁÐÅ/ÌÐÅ ÓÐÕÑÏÓ ×ÏÑ×ÏÕÌÐÁÓ ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÓÐÕÑÏÓ ×ÏÑ×ÏÕÌÐÁÓ


Σε μια απόφαση-σταθμό χωρίς κανένα προηγούμενο προχώρησε σήμερα η Δικαιοσύνη. Σε μια απόφαση που ενδέχεται να καθορίσει τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται νομικά συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε οκτώ μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Παϊτίμ Κασάμι για ό,τι είχε συμβεί στο κυπέλλου του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ τον Μάρτιο του 2015.

Η ποινή επιβλήθηκε με βάση την κατηγορία της «απρόκλητης εξύβρισης» έπειτα από μήνυση που έκανε ο οπαδός της ΑΕΚ, Χρήστος Γαρυφάλλου αντιδρώντας στις χειρονομίες που είχαν κάνει οι Περέιρα και Κασάμι προς τους φίλους της ΑΕΚ μετά το γκολ του Χάρα στο 90΄.