Μπουτάρης: «Μου έπεσαν τα μαλλιά όταν άκουσα για τον Ηρακλή»10 Ιουνίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 4:28 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:47 μμ
Ï äÞìáñ÷ïò Èåóóáëïíßêçò ÃéÜííçò ÌðïõôÜñçò ðåñéìÝíåé ôçí Ýíáñîç ôïõ áãþíá Ðáíáèçíáúêüò - ¢ñçò ãéá ôïí 42ï ôåëéêü êõðÝëëïõ ìðÜóêåô áíäñþí óôï Nick Galis Hall. Èåóóáëïíßêç, ÓÜââáôï 18 Öåâñïõáñßïõ 2017. Ï Ðáíáèçíáßêüò êáôÝêôçóå ôï 18ï Êýðåëëï ÅëëÜäáò ôçò éóôïñßáò ôïõ, íéêþíôáò óôïí ôåëéêü ôïí ¢ñç ìå 68-59. ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ


Στο πλευρό του Ηρακλή τοποθετήθηκε εκ νέου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, νέες δηλώσεις του τονίζοντας πως στηρίζει τον αγώνα που κάνει ο «Γηραιός» για την παραμονή του στη Σούπερ Λίγκα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στον «Arena fm»:

«Μίλησα με τους ανθρώπους του Ηρακλή και έπεσα από τα σύννεφα. Έχω πολλά χρόνια που δεν παρακολουθώ και πραγματικά μου έπεσαν τα μαλλιά. Μίλησα με τον Δημαρέλο που είναι αντιδήμαρχος να φέρουμε το θέμα την Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο και να βγάλουμε και ένα ψήφισμα.

Οι λόγοι που έμεινα με ανοιχτό το στόμα είναι, πρώτον, το θέμα του Πουρτουλίδη το οποίο επειδή του δώσαν μια συναλλαγματική δεν θεωρείται εξόφληση . Αυτό είναι τυπολατρία, από πίσω υπάρχει θέμα, ο άνθρωπος τόνισε ότι πήρε τα λεφτά του. Το δεύτερο για το θέμα της αδείας που άλλαξε το σύστημα στην μέση της σεζόν αλλά και φυσικά το θέμα του ερασιτέχνη.

Εδώ δεν είναι θέμα αν είσαι η όχι οπαδός του Ηρακλής. Γίνεται μια τεράστια αδικία σε βάρος μιας ομάδας η οποία είναι η αρχαιότερη στην Ελλάδα».