ΠΓΔΜ: Και επισήµως τέλος στις «αλυτρωτικές ερµηνείες»22 Δεκεμβρίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 6:10 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:10 μμ


Αυτή είναι η εκτίµηση της κυβέρνησης µετά την υπερψήφιση τεσσάρων τροπολογιών στην Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων της ΠΓ∆Μ που αποκλείουν οποιαδήποτε παρερµηνεία σε αλυτρωτική κατεύθυνση.

Στις τροπολογίες στο Σύνταγµα που κατέθεσε η κυβέρνηση Ζάεφ αναφέρεται µε σαφήνεια πως «η υπηκοότητα θα είναι µακεδονική (πολίτης της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας), κάτι το οποίο δεν προσδιορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα στην οποία ανήκουν οι πολίτες».

Η σύγκληση της Βουλής της ΠΓ∆Μ για τις συνταγµατικές αλλαγές αναµένεται στις 9 Ιανουαρίου και η ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 15 Ιανουαρίου.

Στα σηµαντικά στοιχεία των τροπολογιών είναι και η σαφής αναφορά στην αναγνώριση των συνόρων µε το Κόσοβο.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: ΠΓΔΜ: Πράσινο φως από την Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τις συνταγματικές τροπολογίες