Ο πρωθυπουργός επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη στην οικονομική θέση – Έκπληκτοι οι επιβάτες (photos)10 Οκτωβρίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 12:00 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 1:03 πμ
Ï Ðñùèõðïõñãüò, ÁëÝîçò Ôóßðñáò óõíáíôÜôáé ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÓõíÝëåõóçò ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Ðïñôïãáëßáò, ÅíôïõÜñíôï ÖÝñï Ñïíôñßãêåò, ÁèÞíá ÐáñáóêåõÞ 10 Íïåìâñßïõ 2017. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ


Στην οικονομική θέση ταξίδεψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Έκπληκτοι οι υπόλοιποι επιβάτες της πτήσης διαπίστωσαν ότι μαζί τους ταξίδευε ο πρωθυπουργός και μάλιστα στην οικονομική θέση. Ο κ. Τσίπρας βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα στη συμπρωτεύουσα για να συμμετάσχει στο 2ο Thessaloniki Summit.   Πηγή: enikos.gr