Η ακτινογραφία του νέου ασφαλιστικού – Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και τα νέα δεδομένα

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για μπλοκάκια και εργαζόμενους συνταξιούχους27 Ιανουαρίου 2020 · Ώρα δημοσίευσης: 5:31 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 5:33 μμ


Ένα νέο τοπίο για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και για τις εισφορές επαγγελματιών, μισθωτών και εργοδοτών θα δημιουργήσει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ενώ είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους μισθωτούς με μπλοκάκι και τους συνταξιούχους που εργάζονται.

Της Αμαλίας Κάτζου
[email protected]

Παράλληλα, προβλέπει μόνιμο κονδύλι 0,5% του ΑΕΠ από τον κοινωνικό προϋπολογισμό, το οποίο θα χρηματοδοτήσει, όχι μόνο τις αυξήσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και μια εφάπαξ παροχή που προβλέπεται να χορηγείται κάθε Δεκέμβριο σε δικαιούχους σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, σε δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής και επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία, όπως και σε ανασφάλιστους υπερηλίκους.

Κύριες συντάξεις

Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων για παλιούς και νέους ασφαλισμένους και για τα έτη ασφάλισης από 30,1 και άνω.

Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης έρχονται αυξήσεις στις κύριες συντάξεις από 2% έως και 14% τον μήνα.

Η μέση μηνιαία αύξηση φτάνει τα 110 ευρώ για όσους ασφαλισμένους έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και αποδοχές έως 1.500 ευρώ μεικτά.

Η αύξηση για περισσότερους από 1 εκατ. συνταξιούχους αρχίζει από 12 ευρώ για 33 έτη ασφάλισης και μεικτό μισθό 700 ευρώ και φτάνει έως και τα 252 ευρώ τον μήνα για 40 έτη ασφάλισης και μεικτές αποδοχές 3.500 ευρώ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για κάθε επιπλέον έτος πέρα των 40 υπάρχει προσαύξηση στο ποσοστό αναπλήρωσης 0,50% κατ’ έτος. Μετά τα 40 έτη η αύξηση της αναπλήρωσης ανακόπτεται σημαντικά.

Επικουρικές συντάξεις

Μεσοσταθμική αύξηση 99,57 ευρώ τον μήνα, που σε απόλυτους αριθμούς θα κυμαίνεται από 5 έως 196 ευρώ, φέρνει το νέο ασφαλιστικό για τις επικουρικές συντάξεις.

Οι αυξήσεις των επικουρικών έρχονται αναδρομικά από τις 4 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων του ΣτΕ για τον νόμο Κατρούγκαλου.

Αυτοαπασχολούμενοι

Νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών για όλους τους επαγγελματίες προβλέπει το νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, διαμορφώνεται ένα σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών για τους μη μισθωτούς για όλους τους κλάδους ασφάλισης (κύρια, επικουρική, εφάπαξ).

Όσον αφορά ειδικά στις εισφορές κύριας ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών, οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

– 1η κατηγορία: 155 ευρώ.

– 2η κατηγορία: 186 ευρώ.

– 3η κατηγορία: 236 ευρώ.

– 4η κατηγορία: 297 ευρώ.

– 5η κατηγορία: 369 ευρώ.

– 6η κατηγορία: 500 ευρώ.

Οι εισφορές υγείας ανέρχονται στα 55 ευρώ για την 1η κατηγορία και στα 66 ευρώ για τη 2η έως την 6η κατηγορία. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μια από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες.

Η κατάταξη σε μια από τις έξι αυτές κατηγορίες είναι υποχρεωτική.

Ειδικά για τους νέους αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες η εν λόγω εισφορά δεν δύναται να υπολείπεται της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας, για πέντε έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

Στους μισθωτούς που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς.

Οι παραπάνω ασφαλισμένοι για υγειονομική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του φορέα, κλάδου ή τομέα που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του μισθωτού.

Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του παρόντος για κάθε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι παλιοί ασφαλισμένοι, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2084/1992, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον ΕΦΚΑ κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Αυτά εφαρμόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή.

Στους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς οι διατάξεις που αφορούν στους μισθωτούς.

Μείωση εισφορών για εργοδότες

Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,9%, ως ακολούθως κατά 0,75% των ασφαλίστρων υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27% στο ασφάλιστρο του εργαζομένου.

Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο, με 0,15% να κατευθύνεται υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 138 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2020.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Συντάξεις: Αυξήσεις μέχρι 252€ για συνταξιούχους