Κωνσταντίνος Μίχαλος στη «Νέα Σελίδα»: Η εξυγίανση των τραπεζών βασική προτεραιότητα

«Ο επιχειρηματικός κόσμος ζητά να συνεχιστούν οι πολλές θετικές εξελίξεις του 2019» - «Ζήτημα βασικής προτεραιότητας για την αγορά εξακολουθεί να αποτελεί η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος»23 Ιανουαρίου 2020 · Ώρα δημοσίευσης: 4:48 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 4:51 μμ


Τον παλμό και τα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου μεταφέρει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη «Νέα Σελίδα».

Συνέντευξη στη Μαρία Σμιλίδου
[email protected]

Όπως ο ίδιος επισημαίνει, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί μια πρώτη ανάσα, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω μείωση της φορολογίας και ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα που θα μειώνει το μη μισθολογικό κόστος.

Όσον αφορά στο τραπεζικό σύστημα, τονίζει ότι είναι ώρα να αναπτυχθούν πλήρως όλοι οι σύγχρονοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί προς όφελος της επιχειρηματικότητας, ενώ για το μεγάλο ζήτημα των προκλήσεων ενόψει της Δ΄ Βιομηχανικής Επανάστασης εκφράζει την άποψη ότι απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική.

Έξι μήνες μετά την αλλαγή της κυβερνητικής σκυτάλης, πώς αποτιμάτε τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την ελληνική οικονομία;

Στη διάρκεια του 2019 υπήρξαν πολλές θετικές εξελίξεις, που δημιούργησαν προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο επιχειρηματικός κόσμος ζητά αυτές να συνεχιστούν και το 2020. Η σημαντική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% και η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά έδωσαν μεγάλες ανάσες, αλλά περιμένουμε την υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών για πτώση στο 20% της φορολογίας των επιχειρήσεων το 2020. Όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία της εξαίρεσης από τις πρώτες μειώσεις των επαγγελματικών ακινήτων. Περαιτέρω, αναμένουμε αποφασιστικές και αποτελεσματικές κινήσεις στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων χωρίς άλλες καθυστερήσεις, την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, και την υλοποίηση δράσεων για να περάσουμε επιτέλους στο περιβάλλον της Δ΄ Βιομηχανικής Επανάστασης.

Αναφέρεστε συχνά στην αναγκαιότητα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Ποιες μεταρρυθμίσεις θέτετε ως προτεραιότητα;

Ζητήματα βασικής προτεραιότητας για την αγορά εξακολουθούν να αποτελούν η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Επίσης, η συνέχιση της άρσης των αντικινήτρων για επενδύσεις, όπως είναι η γραφειοκρατία, η ασάφεια και η αστάθεια του νομοθετικού, ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου, οι καθυστερήσεις στη δικαστική επίλυση των διαφορών, καθώς και η ενίσχυση του «τριγώνου της γνώσης», δηλαδή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει πεδίο εξομάλυνσης στο επίπεδο της φορολογίας και το ασφαλιστικό σύστημα;

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για την αναζωογόνηση της αγοράς. Κι αυτό γιατί η ανακοίνωση μιας σειράς ευνοϊκών για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα φορολογικών μέτρων, όπως η μείωση των βασικών συντελεστών σε κέρδη και μερίσματα, οι ρυθμίσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η ευνοϊκότερη φορολόγηση των παροχών προς τους εργαζόμενους κ.ά., αναμένεται να συμβάλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας, παρέχοντας ανάσα στις επιχειρήσεις και ενθαρρύνοντας την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Αναμένουμε το αμέσως προσεχές διάστημα και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, που κι αυτές θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Με δεδομένο ότι καθυστερεί το πλήρες άνοιγμα της κάνουλας των τραπεζικών δανειοδοτήσεων, ποιοι εναλλακτικοί χρηματοδοτικοί «δρόμοι» θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις;

Αν και η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης παραμένει το βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις, μπορεί να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές και τα εργαλεία εναλλακτικής χρηματοδότησης, όπως είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι εξειδικευμένες χρηματιστηριακές πλατφόρμες αγορών μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι μετατρέψιμες οµολογίες κ.λπ. Αλλά και οι τράπεζες χρειάζεται να βελτιώσουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από σύγχρονους μηχανισμούς όπως οι μικροπιστώσεις, το crowdfunding, το P2P lending κ.ά. Επίσης, ανάσα αποτελούν η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και η αύξηση των πόρων από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα. Βέβαια, είναι απαραίτητες η προσαρμογή των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων στα μεγέθη, τα δεδομένα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθώς και η συγκεκριμένη στόχευση στις μικρές και μεσαίες επενδύσεις, στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της καινοτομίας και στη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγάλη πρόκληση της ψηφιακής επανάστασης: διαδίκτυο των πραγμάτων, ρομποτική, εικονική πραγματικότητα. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον επιχειρηματικό κόσμο και ποιες οι προτάσεις σας;

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της Δ΄ Βιομηχανικής Επανάστασης και του τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας εν γένει αποτελεί ζωτική αναγκαιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη, συνεκτική εθνική στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται συγκεκριμένα πεδία προτεραιότητας. Το πρώτο αφορά στη δραστική αύξηση των τεχνολογικών επενδύσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εξίσου σημαντικά είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας μέσα από τη στενότερη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την αύξηση των πόρων που διατίθενται για έρευνα, αλλά και ένα πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο δεν θα είναι αποκομμένο από τον κόσμο της παραγωγής. Τέλος, «κλειδί» για να επιτευχθεί η επιτυχής μετάβαση στον τεχνολογικό και μετασχηματισμό της οικονομίας είναι η επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αναβάθμιση ή τη συμπλήρωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Στην επανειδίκευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να αναλάβουν νέους ρόλους και καθήκοντα.

Παράλληλα, η χώρα μας αντιμετωπίζει και την πληγή του brain drain. Διαπιστώνετε κάποιο κύμα ανάσχεσης;

Η επίλυση του προβλήματος του brain drain χρειάζεται περίπλοκους και χρονοβόρους χειρισμούς και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ψύχραιμες και, κυρίως, όχι αποσπασματικές λύσεις. Χωρίς καμία αμφιβολία, όπως σας προανέφερα, έχουμε ένα υψηλότατο ανθρώπινο δυναμικό που λογικό είναι να έχει μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Μελετημένα και σχεδιασμένα θα πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ στην Ελλάδα τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες για την επιστροφή αυτού του υψηλού ανθρώπινου δυναμικού. Βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των οικονομικών των επιχειρήσεων, μαζί όμως και με την αλλαγή μιας λανθασμένης επιχειρηματικής κουλτούρας που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, είναι τα πρώτα βήματα για να πετύχουμε την ανάσχεση του κύματος φυγής και μεσομακροπρόθεσμα τον επαναπατρισμό τους.

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 137 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»:

24 δόσεις: Ενεργοποιείται η νέα πλατφόρμα ρύθμισης χρεών στην Εφορία

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πληρώνονται οι συνταξιούχοι