Νέα εκδοτική προσφορά στη «Νέα Σελίδα» την Κυριακή11 Δεκεμβρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 4:18 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 4:23 μμ


Νέα εκδοτική προσφορά μαζί με τη «Νέα Σελίδα» την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.

Η «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης» από τον Σπυρίδων Τρικούπη.

Από τις 15 Δεκεμβρίου στη «Νέα Σελίδα» οι 4 τόμοι του «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης» στη νεοελληνική.

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου ο 1ος τόμος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το μέγα γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης

Μια ισχυρή αφορμή για περαιτέρω εντρύφηση στη νεότερη ιστορία μας.

Ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο πρώτος πρωθυπουργός της ελεύθερης Ελλάδας (1828-29), καταγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση, από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας ως την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας, μιλώντας με τη βεβαιότητα του αυτόπτη και με μιαν αντικειμενικότητα τιμητική για τον ίδιο.

Η έκδοση έχει εμπλουτιστεί από το μεταγλωττιστή με σημειώσεις για ονόματα, τοπωνύμια κ.λπ. στη σελίδα που αναφέρονται, ενώ οι σημειώσεις του συγγραφέα βρίσκονται συγκεντρωμένες κατά κεφάλαια στο τέλος του κάθε τόμου.

Ο πρώτος τόμος ιστορεί τα γεγονότα από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας ως την άφιξη του Δημητρίου Υψηλάντη στην Ελλάδα.