Οι τράπεζες, τα θετικά μηνύματα και οι προκλήσεις

Βελτίωση των συνθηκών στον κλάδο διαπιστώνουν οι διεθνείς οίκοι15 Αυγούστου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 8:44 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 8:49 πμ


Την περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών για τις ελληνικές τράπεζες διαπιστώνουν οι διεθνείς οίκοι, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι προκλήσεις παραμένουν. Το βασικό πρόβλημα για τον εγχώριο κλάδο παραμένουν τα κόκκινα δάνεια, παρά το γεγονός ότι τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν εντατικοποιήσει τις προσπάθειές τους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.

Της Αμαλίας Κάτζου

[email protected]

Τα κόκκινα δάνεια, το βασικό πρόβλημα – Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα

Είναι ενδεικτικό ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής (ΓΠΒ) διαπιστώνει τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, σημειώνοντας ότι όσον αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια τόσο ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών όσο και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε ενοποιημένη βάση παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τον πρώτο να διαμορφώνεται στο 14,9% και τον δεύτερο στο 15,5% για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019.

Όπως αναφέρει το ΓΠΒ, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική 2018-2019, οι ελληνικές τράπεζες και το προηγούμενο έτος και τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2019 βελτίωσαν σημαντικά τις συνθήκες ρευστότητάς τους μέσω της σταδιακής αύξησης των καταθέσεων και της αυξημένης πρόσβασής τους στη διατραπεζική αγορά. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία διαμορφώθηκαν στο τέλος του Μαρτίου του 2019 σε 80 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 1,9 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος του Δεκεμβρίου του 2018 και κατά περίπου 27,3 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ.

Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ το α΄ τρίμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε διαγραφές ύψους 0,9 δισ. ευρώ και πωλήσεις ύψους 0,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο (45,1%) τον Μάρτιο του 2019. Ως προς τους επιμέρους δείκτες, το ποσοστό των ΜΕΔ διαμορφώθηκε σε 44,7% για τα στεγαστικά, σε 54% για τα καταναλωτικά και σε 43,9% για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Ψηλότερα ο πήχης από τη Eurobank

Από την πλευρά της, η Citigroup ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες, θέτοντας υψηλότερες τιμές-στόχους κατά 8% έως 74%. Η αμερικανική τράπεζα «βλέπει» θετικό περιθώριο λίγο κάτω από το 25% και διατηρεί σύσταση «ουδέτερη/υψηλού ρίσκου» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Παράλληλα, η Citi αναφέρεται και στη μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων μετά την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε θετική επανατιμολόγηση των τίτλων που κατέχουν οι τράπεζες και σε φθηνότερο κόστος κεφαλαίων.

Τα κόκκινα δάνεια

Όπως σημειώνει η Citi, τα NPEs μειώθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση το α΄ τρίμηνο της χρονιάς με διαγραφές 900 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 800 εκατ. ευρώ και περιορισμένες ανακτήσεις από τη διαχείριση. Η Citi στέκεται στην πρώτη τιτλοποίηση ύψους 2 δισ. ευρώ από τη Eurobank, που τιμολογήθηκε στο 58%. Αναμένονται δε κι άλλες τόσο από τη Eurobank όσο και από την Alpha Bank. Έχοντας επικαιροποιήσει τα ποσοστά ανάκτησης με βάση τις τελευταίες συναλλαγές, ο οίκος βλέπει έλλειμμα προβλέψεων 8,7 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο από την προηγούμενη εκτίμηση (12 δισ. ευρώ), ενώ σημειώνει ότι η Εθνική εμφανίζει το μικρότερο έλλειμμα (200 εκατ. ευρώ).

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρεται στις εκδόσεις Tier 2 από Πειραιώς και Εθνική και στην απόφαση της πρώτης να πουλήσει τη μονάδα RBU, και υπολογίζει ότι το έλλειμμα προβλέψεων έναντι των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι μειωμένο στα 2,9 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. ευρώ για την Πειραιώς και στο 1,5 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ευρώ για την Alpha Βank, ενώ η Eurobank και η Εθνική απολαμβάνουν κεφαλαιακό «μαξιλάρι» 0,9 δισ. ευρώ και 1,1 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι συστάσεις και οι τιμές-στόχοι

Για την Alpha Bank η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο σε 1,90 ευρώ ανά μετοχή από 1,76 ευρώ προηγουμένως (neutral/high risk) λόγω του χαμηλότερου κόστους των μετοχών. Μιλά για υψηλή ποιότητα κεφαλαίου με χαμηλότερο μερίδιο αναβαλλόμενου φόρου και υψηλότερο «μαξιλάρι» CET1, καθώς και για ισχυρή προ προβλέψεων κερδοφορία. Ωστόσο, θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικά ρίσκα εκτέλεσης, που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, δεδομένου ότι έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αναλογία NPEs και τη χαμηλότερη κάλυψή τους μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Η τιμή-στόχος για τη Eurobank αυξάνεται σε 1 ευρώ από 0,85 ευρώ (neutral/high risk). Η Citi «χαιρετίζει» το σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού της τράπεζας, που προβλέπει σημαντικό de-risking του ισολογισμού, με τον στόχο για την αναλογία των NPEs χαμηλότερα του 9% μέχρι το τέλος του 2021 να είναι χαμηλότερος αυτού που έχουν θέσει οι άλλες συστημικές τράπεζες. Ωστόσο, αυτό αντανακλάται σε μια μετοχή που διαπραγματεύεται με premium έναντι των άλλων τραπεζών με βάση το προβλεπόμενο BVPS.

Για την Εθνική Τράπεζα η νέα τιμή-στόχος που δίνει η Citi είναι τα 2,80 ευρώ ανά μετοχή από 2,22 ευρώ προηγουμένως (neutral/high risk). Οπως επισημαίνει, η Εθνική έχει την καλύτερη κάλυψη NPEs, ενώ βελτιώνονται οι βασικές λειτουργικές τάσεις. Ωστόσο, αυτό αντανακλάται σε μια μετοχή που διαπραγματεύεται με premium έναντι της Alpha και της Πειραιώς επί του προβλεπόμενου BVPS.

Η νέα τιμή-στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς είναι τα 3,20 ευρώ ανά μετοχή από 1,84 ευρώ προηγουμένως. Η Citi αξιολογεί την Τράπεζα Πειραιώς με neutral/high risk, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της τράπεζας από τις απαιτήσεις αναβαλλόμενου φόρου από το κράτος, της ισχνής κερδοφορίας και των ρίσκων εκτέλεσης που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, ενώ έχει τα περισσότερα NPEs και τον χαμηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των συστημικών τραπεζών.

Τα μηνύματα από τη Moody’s

Την περιοδική εξέταση των αξιολογήσεων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank ολοκλήρωσε η Moody’s. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν οδηγεί σε αλλαγή του rating των τραπεζών και, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, δεν αποτελεί ένδειξη για το εάν θα υπάρξει κάποια κίνηση από την πλευρά του οίκου αξιολόγησης. Ωστόσο, τα σχόλια της Moody’s δίνουν εικόνα του πώς αποτιμά τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο:

  • Εθνική

Η αξιολόγηση Caa1 είναι ευθυγραμμισμένη με τη βασική αξιολόγηση πίστωσης (baseline credit assessment) της τράπεζας, γράφει. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αντανακλά τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, που είναι πιθανό να οδηγήσει σε καλύτερες προοπτικές για τη βελτίωση της χρηματοδότησης της ΕΤΕ μέσω των καταθέσεων, της ποιότητας ενεργητικού και της κερδοφορίας. Η άμεση πρόκληση για την τράπεζα είναι να μειώσει το πολύ υψηλό επίπεδο κόκκινων ανοιγμάτων.

Λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι έχει επαρκή ρυθμιστικά κεφάλαια, που στηρίχτηκαν από την πρόσφατη έκδοση ομολόγου Tier 2, αν και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενου φόρου κάνει τον οίκο να θεωρεί τα κεφάλαια «χαμηλής ποιότητας». Το πιστωτικό προφίλ της Εθνικής αντανακλά την πιθανότητα να επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία το 2019-2020, η οποία θα στηριχτεί από την αυξανόμενη χρηματοδότηση και το μικρότερο κόστος από NPEs.

  • Eurobank

Η αξιολόγηση Caa1 είναι επίσης ευθυγραμμισμένη με τη βασική αξιολόγηση πίστωσης (baseline credit assessment). Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αντανακλά τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, καθώς και την άμεση πρόκληση να μειώσει τα κόκκινα δάνεια. Η τράπεζα έχει ανακοινώσει σχέδια μετασχηματισμού που αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τη μείωση των NPEs, βοηθώντας τη να πετύχει τους επιχειρηματικούς στόχους δύο χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι αρχικά σχεδιαζόταν.

  • Alpha Βank

Η αξιολόγηση Caa1 είναι ευθυγραμμισμένη με τη βασική αξιολόγηση πίστωσης (baseline credit assessment) και, όπως σημειώνει ο οίκος, αντανακλά τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, που είναι πιθανό να οδηγήσει σε καλύτερες προοπτικές για βελτίωση της χρηματοδότησης της μέσω των καταθέσεων, της ποιότητας ενεργητικού και της κερδοφορίας. Η Moody’s στέκεται στους σχετικά υψηλούς δείκτες ρυθμιστικών κεφαλαίων, καθώς ο δείκτης CET 1 είναι ο υψηλότερος στην Ελλάδα. Ωστόσο, και εδώ η υψηλή συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου καθιστά το κεφάλαιο «χαμηλής ποιότητας».

  • Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώςαξιολογείται με Caa2 και στην περίπτωσή της η Moody’s σημειώνει ότι τα κεφαλαιακά επίπεδα είναι «άνετα» υψηλότερα από τα όρια που θέτουν οι ρυθμιστικές Αρχές, στηριζόμενα στην έκδοση ομολόγου Tier 2, αν και εδώ ισχύουν οι παρατηρήσεις της για τον αναβαλλόμενο φόρο.

  • Attica Βank

Με τη χαμηλότερη αξιολόγηση η τράπεζα (Caa3) και, όπως και οι συστημικές τράπεζες, υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Attica Βank να επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία το 2019-2020, τερματίζοντας έτσι τη φάση «ανάλωσης κεφαλαίου.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο φύλλο 114 της «Νέας Σελίδας» που κυκλοφόρησε την Κυριακή 11 Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης στη Νέα Σελίδα:

Τι αποφάσισαν για τα ΕΛΠΕ Μητσοτάκης – Λάτσης