Το «φάουλ» της ΑΑΔΕ σε βάρος 80.000 συνταξιούχων και μισθωτών3 Φεβρουαρίου 2020 · Ώρα δημοσίευσης: 9:42 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 9:46 μμ


Μια δυσάρεστη έκπληξη επεφύλαξε το τέλος του 2019 σε περίπου 80.000 συνταξιούχους και μισθωτούς που έλαβαν το 2013 αναδρομικά χρήματα προηγούμενων ετών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πριν από την εκπνοή του έτους, με κατεπείγουσα οδηγία της, ζήτησε από τις ΔΟΥ όλης της χώρας να ελέγξουν αν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί έχουν δηλώσει για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) τα αναδρομικά των συντάξεων που έλαβαν κατά το ζητούμενο έτος.

Του Ηλία Χατζηγεωργίου *

Τα αναδρομικά των αποδοχών αυτών αναφέρονταν κατά κύριο λόγο σε χρήσεις του 2012 και πριν, χρονιές οι οποίες, βάσει του κώδικα φορολογικών διαδικασιών, θεωρούνται παραγεγραμμένες, αφού εφαρμόζεται η διαδικασία της πενταετούς παραγραφής.

Μάλιστα, η διαδικασία της βεβαίωσης της εκκαθάρισης έγινε αυτεπάγγελτα, χωρίς να λάβει γνώση ο φορολογούμενος γι’ αυτό, με αποτέλεσμα να μην είχε κανένα τρόπο να εκθέσει τις απόψεις του.

Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο φορολογούμενοι να μην έχουν λάβει γνώση καν της εκκαθάρισης, αφού δεν τους στάλθηκε ταχυδρομικά αλλά ούτε και μέσω άλλου τρόπου, παρά μόνο με την ανάρτηση του εκκαθαριστικού της τροποποιητικής δήλωσης στο site της ΑΑΔΕ αλλά και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των στοιχείων οφειλών.

Έτσι, πολλοί το διαπίστωσαν όταν πήγαν να τυπώσουν την ταυτότητα οφειλής του ΕΝΦΙΑ ή κάποιας παλιάς ρύθμισης.

Προφανώς, λόγω πίεσης χρόνου αλλά και ελλιπών στοιχείων από τα Ταμεία, δεν έγινε ποτέ ο διαχωρισμός των εισπραχθέντων κι αν αφορούν σε έτη τα οποία έχουν παραγραφεί.

Επίσης, από τη στιγμή που στις λίστες δεν γινόταν κάποιος διαχωρισμός ανά έτος, ήταν σχεδόν αδύνατο, με την πίεση του χρόνου που υπήρχε, να γίνει ενδελεχής έλεγχος για το αν έχουν γίνει τροποποιητικές δηλώσεις του παρελθόντος.

Αξίζει στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τον κανόνα της πενταετούς παραγραφής για τη χρήση του 2012, το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου του Δημοσίου παρεγράφη στις 31/12/2018, για τη χρήση του 2011 παρεγράφη στις 31/12/2017, για τη χρήση του 2010 παρεγράφη στις 31/12/2016, για τη χρήση του 2009 παρεγράφη στις 31/12/2015 κ.ο.κ., ενώ αντίστοιχα για τη χρήση του 2013 παρεγράφη στις 31/12/2019.

Η αύξηση του δικαιώματος να προβεί σε κοινοποίηση φύλλων ελέγχου για περαιτέρω πέντε έτη μπορεί να γίνει όταν αποδεδειγμένα προκύψουν νέα στοιχεία.

Στην περίπτωση αυτή, οι λίστες και οι βεβαιώσεις αποδοχών των ασφαλιστικών ταμείων είναι κάτι που είχε στην κατοχή της η ελεγκτική Αρχή, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί νέα πληροφορία κι έτσι η παραγραφή παραμένει στην πενταετία.

Επιπλέον, εκτός αυτού αξίζει να προσθέσουμε ότι οι καταλογιστικές πράξεις είναι μη νόμιμες, κατά προφανή παραβίαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταλογιστικές πράξεις τυγχάνουν να είναι άκυρες κι ως εκ τούτου ακυρωτέες λόγω έκδοσής τους κατά προφανή παράβαση αυτού του ουσιώδους τύπου, αφού, όπως προαναφέραμε, δεν δόθηκε δικαίωμα στον φορολογούμενο να εκθέσει τις απόψεις του.

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται καμία πρόθεση να δοθεί κάποια κεντρική «πολιτική λύση» στο πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που έλαβαν εκκαθαριστικά για αναδρομικά τέτοιου τύπου έχουν κάθε δικαίωμα να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης, προσφεύγοντας αρχικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για να δικαιωθούν κι έχοντας πολλές πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου, να το πετύχουν.

* Φοροτεχνικός, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών ΕΕΑ

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 139 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»:

Ολική διαγραφή χρεών και ρευστοποίηση περιουσίας

Αναδρομικά: Έως 1.600€ και αυξήσεις 200€ για συνταξιούχους