Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης10 Ιουνίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 6:01 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:01 μμ


Με την ετυμηγορία τους στις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές οι πολίτες δεν έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, όπως ζήτησε ο κ. Τσίπρας, στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ επιβράβευσαν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έγινε διότι ο ΣΥΡΙΖΑ με πράξεις και παραλείψεις του συρρίκνωσε το διαθέσιμο εισόδημα και διόγκωσε το ιδιωτικό χρέος όλων των πολιτών, κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων συμπατριωτών μας.

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ*

Ενώ η Νέα Δημοκρατία ξετύλιξε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό οικονομικό σχέδιο που αυξάνει την ποσότητα και βελτιώνει τη σύνθεση και την ποιότητα του πλούτου της χώρας, ενισχύει την προσφορά στην οικονομία με την τόνωση των επενδύσεων και της εξωστρέφειας, ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζει τόσο την ατομική ελευθερία και προκοπή όσο και τη συλλογική ευημερία, αναστρέφει τη «διαρροή» επιστημόνων και επιχειρήσεων, βοηθάει τη χώρα να ανταποκριθεί στον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης, διασφαλίζει τη συστηματική, ασφαλή και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότηση της χώρας από τις αγορές.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου:

1. Η απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογίας μέσω της μείωσης φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Με μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους εργαζόμενους, με μεγαλύτερη μεσοσταθμικά μείωση του ΕΝΦΙΑ για όλη την κοινωνία και ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, με μεγαλύτερη μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, με επιβράβευση της συνέπειας και με συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

2. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλοεπενδυτικό και φιλοεξαγωγικό πρόσημο

Με απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, με υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών επενδύσεων όπως το Ελληνικό, με δημιουργία ενός παραγωγικού κράτους που θα μεριμνά για την εμπέδωση κουλτούρας διαφανούς και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με απλούστερες δομές και σαφείς αρμοδιότητες και με προσλήψεις εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες. Με παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης και με διεύρυνση των επιλογών μέσα από ένα σύστημα ανοικτών οριζόντων και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Με ανάπτυξη ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας εναρμονισμένου με την καινοτομία και την τεχνολογία.

3. Η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

Με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, με εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, με αξιοποίηση εξωτραπεζικών εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές και με σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

4. Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας

Με ένα κράτος που θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργώντας δομές στήριξης, περιορίζοντας τη ρυθμιστική γραφειοκρατία και εποπτεύοντας την αγορά με ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με υπευθυνότητα, υιοθετώντας κανόνες και βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδεικνύοντας αυξημένη διάθεση για συνεχή εκσυγχρονισμό στην παραγωγή, παρουσιάζοντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και επιδεικνύοντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

5. Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους συμπατριώτες μας

Με την ενίσχυση του προϋπολογισμού για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με την αύξηση των επιδομάτων ανεργίας, με την επαναφορά των επιδομάτων για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες, με την υιοθέτηση κινήτρων για τη στήριξη της οικογένειας και με την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για μακροχρόνια ανέργους.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, θα προσελκύσει επενδύσεις, θα δημιουργήσει πολλές και καλές δουλειές, θα οδηγήσει σε υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Αυτό το σχέδιο το διαθέτει και θα το υλοποιήσει η υπεύθυνη, αξιόπιστη, μετριοπαθής, πατριωτική, φιλελεύθερη και κοινωνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

* Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, Τομεάρχης Οικονομικών

Δημοσιεύτηκε στα «Ιδεογράμματα» της Νέας Σελίδας την Κυριακή 9/06/2019