Τα αναδρομικά και πάλι στο ΣτΕ – Πρωτόγνωρη η νομική διαδικασία

Για τις 10 Ιανουαρίου 2020 ορίστηκε η δικάσιμος10 Δεκεμβρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 6:51 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:52 μμ


Στις 10 Ιανουαρίου 2020 ορίστηκε η δικάσιμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Η μείζων σύνθεση της Ολομέλειας του ΣτΕ, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητας της υπόθεσης, καλείται να κρίνει εκ νέου τα νομικά ζητήματα που κρίθηκαν με τις αποφάσεις 2287/2015 και 2288/2015.

Του Λουκά Αποστολίδη *

Με κεντρικό αίτημα του ΕΦΚΑ, μεταξύ των άλλων αιτημάτων, επιδιώκει να κριθεί εκ νέου από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας μας ότι οι σχετικές διατάξεις των Ν. 4051/12 και 4093/12 που περιέκοψαν συντάξεις και κατάργησαν τα επιδόματα δώρων και αδείας είναι συνταγματικές.

Στην υπό κρίση αγωγή μας, η οποία επιλέχτηκε να δικαστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν. 3900/2010 (δίκη-πιλότος), εκθέτουμε ότι οι ένδικες περικοπές αντίκεινται στις διατάξεις του Συντάγματος και ειδικότερα στην αρχή της αξιοπρεπούς διαβίωσης (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγματος), στην αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 Συντάγματος), στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Συντάγματος), στην αρχή της προστασίας της περιουσίας (άρθρο 17 και άρθρο 22 παρ. 5 Συντάγματος), στην αρχή της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική ειρήνη (άρθρο 106 παρ. 1 Συντάγματος), στο δικαίωμα ασφάλισης (άρθρο 22 παρ. 5 Συντάγματος), καθώς και στο Πρωτόκολλο Ι της ΕΣΔΑ και στην Ευρωπαϊκή Χάρτα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Τους ισχυρισμούς μας αυτούς οι μνημειώδεις αποφάσεις 2287 και 2288/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ εξέτασαν και έκριναν την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων των Ν. 4051/2012 και 4093 /2012, όπως και η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με έξι ομόφωνες αποφάσεις.

Ο ΕΦΚΑ, με αφορμή τις επιμέρους κρίσεις που διέλαβαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (1888-1891/2019), προσδοκά να ακυρώσει τις αποφάσεις 2287 και 2288/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ. Η σημερινή πολιτική ηγεσία προσπαθεί να δικαιώσει τον εαυτό της ότι τους νόμους που νομοθέτησε το 2012 για περικοπές ήταν συνταγματικοί. Και η κυβέρνηση ασφαλώς να μην πληρώσει αναδρομικά.

Βάσιμα όμως και εμείς ως συνήγοροι στους νομικούς αγώνες των συνταξιούχων θεωρούμε ότι τα αιτήματά μας θα γίνουν αποδεκτά.

Με την υπ’ αριθμ. 21/2019 πράξη του το ΣτΕ έκανε δεκτό το αίτημα του ΕΦΚΑ να εισαχθεί ενώπιον της Ολομέλειας του δικαστηρίου αγωγή συνταξιούχων σχετική με τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης λόγω των παράνομων περικοπών των συντάξεων με τους Ν. 4051/2012 και 4093/2012, καθώς και την κατάργηση των δώρων των εορτών και της αδείας. Υπόθεση που αφορά σε πάνω από 6.000 αγωγές συναφείς με την αγωγή θα εισαχθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Η ρύθμιση

Ο ΕΦΚΑ επιδιώκει οι αγωγές να μην κριθούν από τα δικαστήρια ουσίας, αλλά απευθείας από το ΣτΕ σε Ολομέλεια. Στον απόηχο και τις σκέψεις της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1891/2019, που έκρινε ότι η ρύθμιση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τον Ν. 4387/2016 ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα, καλείται το δικαστήριο να εξετάσει και να κρίνει εκ νέου νομικά ζητήματα που έχουν κριθεί.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του ΣτΕ 2287/2015 και 2288/2015 έκριναν ότι οι περικοπές με βάση τις διατάξεις των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 ήταν αντισυνταγματικές. Το δικαστήριο περιόρισε την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση των αποφάσεων (2287/2015 και 2288/2015) και εφεξής, ενώ για το προγενέστερο διάστημα της δημοσίευσης των αποφάσεων θα έπρεπε να είχαν ασκηθεί αγωγές πριν από τη δημοσίευση των αποφάσεων. Υπενθυμίζω ότι η δημοσίευση των αποφάσεων είχε λάβει χώρα τη 10/6/2015.

Ο ΕΦΚΑ καλεί τη νέα Ολομέλεια του ΣτΕ να κρίνει ουσιαστικά εκ νέου αν τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών ισχύουν από την 1/1/2013 έως την 11/5/2016. Ζητά ουσιαστικά να κρίνει εκ νέου ένα νομικό ζήτημα που κρίθηκε αμετάκλητα από την Ολομέλεια του ΣτΕ το 2015. Μάλιστα, σε αντίστοιχες αποφάσεις του ΣτΕ (ειδικά μισθολόγια) η πολιτεία συμμορφώθηκε και τις εφάρμοσε. Ο ΕΦΚΑ ζητά επίσης με βάση το σκεπτικό της κρίσης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1981/2019 να κριθούν από το Δικαστήριο εξαρχής από 1/1/2013 οι μειώσεις των συντάξεων βάσει των Ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Ο ΕΦΚΑ με τα ερωτήματα αυτά προσπαθεί να βάλει φρένο στα αναδρομικά. Δεν επιθυμεί οι αγωγές να κριθούν από τα δικαστήρια ουσίας και επισπεύδει τη διαδικασία για να κλείσει το θέμα σε νέα Ολομέλεια του ΣτΕ. Ελπίζει ότι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1891/2019 εξυπηρετεί την επιδίωξή του να βάλει φρένο στις περικοπές.

Είναι πρωτόγνωρη η νομική διαδικασία να καλείται το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, να ακυρώσει αποφάσεις και, μάλιστα, αμετάκλητες του ίδιου δικαστηρίου, που έχουν παραγάγει έννομα αποτελέσματα και έχουν εφαρμοστεί.

* Δικηγόρος και πρώην βουλευτής

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 131 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»:

Το κοινωνικό μέρισμα ως μέτρο στήριξης

Προστασία πρώτης κατοικίας: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για παράταση της ρύθμισης