Μεταφορικό ισοδύναμο χωρίς περικοπές2 Δεκεμβρίου 2019 · Ώρα δημοσίευσης: 7:19 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 7:22 μμ


Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατεξοχήν νησιωτική, με περίπου 6.000 νησιά εντελώς διαφορετικά αναπτυγμένα μεταξύ τους. Από τη μια πλευρά υπάρχουν τα μεγάλα νησιά, όπως η Κέρκυρα, η Κρήτη και η Ρόδος, από την άλλη τα μικρότερα νησιά, π.χ. οι Παξοί, η βιωσιμότητα των οποίων εξαρτάται καθαρά από τα μεγάλα νησιά, και, τέλος, τα πολύ μικρά νησιά συνολικά 100 κατοίκων. Η ετερογένεια αυτή επιβάλλει την υιοθέτηση πολιτικών διπλής και τριπλής νησιωτικότητας.

Του Δημήτρη Μπιάγκη*

Στη σημερινή, δεινή οικονομική συγκυρία, τα νησιά μας αντιμετωπίζουν αρκετές πρόσθετες δυσκολίες και γι’ αυτό καλούμαστε να υιοθετήσουμε άμεσα ενεργητικές πολιτικές, οι οποίες θα αποβλέπουν στη μετατροπή των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας από μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και προβλέποντας ταυτόχρονα τις πηγές της χρηματοδότησής τους, με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών στην οργάνωση του χώρου, στις παραγωγικές διαδικασίες, στην παροχή υπηρεσιών, στις επικοινωνίες, στις μεταφορές, στην ενέργεια κ.α.

Η ακτοπλοΐα συντελεί στην αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της νησιωτικότητας, καθώς αντιμετωπίζει, με τη συνδεσιμότητα που εξασφαλίζει, τη γεωγραφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή της χώρας, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης και, πολύ περισσότερο, νησιωτικής πολιτικής.

Ενισχύει το σύνολο της εγχώριας οικονομίας, καθώς η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός, βασίζεται στα νησιά μας, ενώ παράλληλα σηκώνει και το βάρος της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των μόνιμων κατοίκων έτσι ώστε να παραμείνουν στον τόπο διαβίωσής τους και, τέλος, δίνει κίνητρο στα νέα παιδιά για την επιστροφή στη γενέτειρά τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το ΠΑΣΟΚ με τον νόμο 2932/2001 θεσμοθέτησε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δημοσίου συμφέροντος. Οι επιδοτούμενες από τον ελληνικό προϋπολογισμό ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών του Αιγαίου μεταξύ τους και με λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας (εκτός του Πειραιά), που έγιναν γνωστές και ως άγονες γραμμές, έβαλαν τις βάσεις για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των συγκοινωνιών των δυσπρόσιτων νησιών και έδωσαν την προοπτική για την οριστική επίλυσή του.

Δυστυχώς, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υιοθέτησαν και υλοποίησαν ξεπερασμένες πρακτικές, οι οποίες απορρύθμισαν συνολικά το ακτοπλοϊκό σύστημα.

SAMSUNG

Το ΠΑΣΟΚ υποστήριζε και εξακολουθεί να στηρίζει και σήμερα την εφαρμογή ειδικών πολιτικών, που θα διασφαλίζουν στον Ελληνα και Ευρωπαίο πολίτη «ισοδύναμο δικαίωμα» μετακίνησης από και προς τα νησιά με αυτό του κατοίκου της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Για τον λόγο αυτό προώθησε την επεξεργασία και τον διάλογο, με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας το 2009, για τη θεσμοθέτηση του «μεταφορικού ισοδύναμου», δηλαδή την κατά το δυνατόν εναρμόνιση της τιμολογιακής επιβάρυνσης των χρηστών των θαλάσσιων μεταφορών με αυτή των χερσαίων για την απολαβή ανάλογης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το σημείο μόνιμης κατοικίας του και με την επέκταση και στα νησιά του Ιόνιου Πελάγους.

Ομως με τον ερχομό της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παραμερίστηκε και υποβαθμίσθηκε η προσπάθεια, με τη θεσμοθέτηση ενός λειψού «μεταφορικού ισοδύναμου», που περιορίζεται στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΑΦΜ στα νησιά και δεν περιλαμβάνει όλες τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες.

Στο Κίνημα Αλλαγής συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την ολοκλήρωση μιας νησιωτικής πολιτικής η οποία θα παρέχει την κατάλληλη συγκοινωνία είτε με ακτοπλοϊκές είτε με αεροπορικές είτε με συνδέσεις υδροπλάνων με τον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό της χώρας, για την άρση της απομόνωσης και την ανάπτυξη των νησιών, με συνέχιση της πολιτικής των άγονων γραμμών, εναρμονισμένης στα σύγχρονα δεδομένα, γι’ αυτό πιστεύουμε ότι ο Ν. 2932/2001 πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Η Ελλάδα επιβάλλεται να αξιοποιήσει τον «νησιωτικό πλούτο» που διαθέτει, βασιζόμενη όμως σε μια ευρύτερη νησιωτική πολιτική, με συγκεκριμένες αρχές, αξίες και κανόνες, υιοθετώντας ένα στρατηγικό μοντέλο που θα δίνει πραγματική ώθηση στην ανάπτυξη των νησιών μας και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα που θα πρέπει να σχεδιαστούν ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, έτσι ώστε τα νησιά μας να διατηρήσουν και να αυξήσουν τον πληθυσμό τους, συντελώντας ταυτόχρονα στην ουσιαστική αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.

* Βουλευτής Κέρκυρας & Υπεύθυνος του Τομέα Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού του Κινήματος Αλλαγής

Δημοσιεύτηκε στα «Ιδεογράμματα» στο φύλλο 130 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 01/12/2019

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»:

Χάρης Θεοχάρης στη «Νέα Σελίδα»: «Το Μεταναστευτικό δεν απειλεί τον ελληνικό τουρισμό»